Huvudmeny

2015-04-29 14:00

Entreprenörsanda tog Amin via affärsutveckling till börsnotering


Fallenhet för siffror, teknik och entreprenörsanda har fört Amin Omrani fram på en minst sagt spännande resa från studierna till högskoleingenjör till jobb som affärsutvecklare, VD, utvecklingschef och styrelseordförande för ett företag. Nyligen var han också med vid börsnoteringen av ett bolag. Men starten för karriären börjar vid Högskolan i Borås på utbildningen Industriell ekonomi – affärsingenjör.

Amin Omrani.

Varför valde du att läsa industriell ekonomi - affärsingenjör?

– Jag har alltid varit intresserad av och haft en fallenhet för teknik och siffror och jag var ute efter en bred utbildning som gav mig flexibilitet senare i arbetslivet. Därför passade utbildningen mig väldigt bra.

Varför blev det i Borås?

– Det var ganska givet för min del. När jag beslutade mig för att studera var jag landslagsman i judo och vi hade vårt träningscenter i Borås. Jag är dessutom från Borås. 

Hur ser du på din studietid i Borås?

– Jag hade väldigt roligt under studietiden och skapade sociala relationer som jag fortfarande har stor glädje av.  Det var också en period där flera intressanta vägval uppstod och jag på allvar började fundera på vad jag ville göra efter studierna. 

Amin Omrani
Ålder: 32
Från: Borås. Numera bosatt med familj i Solna
Examen: Teknologie kandidatexamen samt teknologie magisterexamen i Industriell ekonomi, 2009, Högskolan i Borås
Arbetar som: Affärsutvecklingschef på  investeringsföretaget Serendipity Innovations och Serendipity Ixora
Kuriosa: Utsågs 2013 till en av Sveriges 101 supertalanger av tidningen Veckans Affärer

Var det något som du tyckte speciellt bra om på utbildningen?

– Jag uppskattade mycket den nära kopplingen till industrin och att vi ofta hade personer från näringslivet som kom och föreläste för oss. Det gav en bra inblick i hur teorin kan appliceras i verkligheten. 

Är du nöjd med ditt utbildnings- och yrkesval?

– Ja, med både utbildningen och yrkesvalet. Industriell ekonomi spänner över flera områden och ger en väldigt varierad kunskapsbas. Det passar bra i mitt yrke, där ingen dag är den andra lik. Det är en väldigt bra utbildning för människor med entreprenörsanda. 

Vad har du gjort sedan du blev klar med utbildningen?

– Direkt efter magisterexamen började jag arbeta som första anställd på företaget Serendipity Innovations, där vi bland annat arbetar med att bygga nya företag baserat på forskning från universitet och universitetssjukhus. Vi är idag också stora inom vissa nischade servicetjänster. Jag började som affärsutvecklare på Serendipity och har sedan dess också haft rollen som VD och styrelseordförande i ett flertal av bolagen i portföljen. Idag är jag är affärsutvecklingschef på Serendipity Innovations och Serendipity Ixora och arbetar främst med att starta och bygga nya bolag inom koncernen. Det har varit en väldigt intensiv och lärorik resa.

Ligger arbetet i linje med din utbildning?

– Industriell ekonomi är ju en väldigt bred utbildning så på så sätt har jag nytta av min utbildning när jag utvärderar olika projekt, men väldigt mycket har jag fått lära mig längs vägen också. Det viktiga i mitt arbete är förmågan att snabbt kunna sätta sig in i olika projekt. Vare sig det rör sig om bioteknik, medicinteknik, material eller något annat, så handlar det ofta om att förstå mekanismer och processer och det tycker jag ligger väl i linje med utbildningen.

Vad har du för arbetsuppgifter som affärsutvecklingschef?

– Jag ansvarar för alla nya projekt som vi tar oss an i bolaget. Jag är också styrelseordförande i ett antal av våra bolag. Under min tid på Serendipity har jag varit med och startat upp nya bolag, sålt bolag, börsnoterat bolag och hittat finansiering för bolagen.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

– Vi har egentligen inga vanliga arbetsdagar då vi hela tiden har befunnit oss i en expansiv fas, där varje dag presenterar nya utmaningar och uppgifter. Generellt kan man säga att min roll idag är att se till att bolagen jag ansvarar för utvecklas på ett bra sätt, vilket kan innebära allt ifrån att arbeta operativt i bolagen till att vara bollplank till VD:arna i dessa bolag. Jag träffar också väldigt många forskare som har intressanta forskningsresultat som de vill kommersialisera och en hel del investerare som attraheras av vår verksamhet. 

Nyligen börsnoterades det bolag som du jobbar på. Vad innebär det för dig?

– Det var väldigt lärorikt att leda arbetet med noteringen och det är en viktig milstolpe för bolaget att befinna sig i en börsnoterad miljö. Den största skillnaden för mig är att jag måste tänka på informationsgivningen och att den sker på ett korrekt sätt nu när bolaget finns på börsen. I övrigt är det ganska mycket “business as usual”.

Läs mer om utbildningen Industriell ekonomi – affärsingenjör

Text: Solveig Klug
Foto: Serendipity Innovations