Huvudmeny
människor som samtalar runt bord

2015-04-30 13:27

Flexibelt lärande i undervisning


Nätverket för flexibelt lärande på Högskolan i Borås anordnade en eftermiddag för att byta erfarenheter och belysa det som pågår vid högskolan vad gäller flexibelt lärande.

Under onsdagseftermiddagen fick inbjudna sektionschefer och lärare möjlighet att delta i en workshop kring undervisning i skolan. Vid fyra olika stationer fick deltagarna gå runt och lyssna på just flexibla undervisningsformer med teman som, Nearpod – ett sätt att göra undervisningen mer engagerande, E-week - Singapore, En sektion – tre distansutbildningar och Diskutera på distans – erfarenheter från vårdutbildningar. Avslutningsvis pratade prorektor Martin Hellström om reflektioner kring flexibelt lärande och pedagogisk utveckling.

– Det blev väldigt lyckat, vi var totalt 38 personer som deltog, säger Lill Langelotz, chef för sektionen för pedagogiskt arbete och en av dem som höll i workshopen. Vi anordnar olika workshops med olika teman under paraplytermen PUHB – Pedagogisk Utveckling på Högskolan i Borås, några gånger per år. Just denna workshop kommer erbjudas igen till hösten, då intresset var väldigt stort.

Nätverket består av deltagare från alla akademier och vänder sig till personal vid Högskolan i Borås som har erfarenhet av eller är nyfikna på undervisning med fokus på flexibelt lärande. Syftet är att utbyta erfarenheter och diskutera aktuell forskning kring nätbaserad utbildning. Linda Borglund är ansvarig för nätverket.

Läs mer om nätverket Flexibelt lärande

Text och foto: Annie Klasén