Huvudmeny
Ida Lindgren och Lene Petersen

2015-04-14 09:30

Intensivvecka på högskolan


Denna vecka arrangerar Nordplus en intensivvecka på högskolan med temat Vårt textila arv, för studenter och lärare från Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Från måndag till fredag träffas 24 studenter under en intensivvecka på högskolan. Sex stycken studenter samt lärare kommer delta från Högskolan i Borås.

Nordplus är Nordiska Ministerrådets samarbets- och utbytesprogram för utbildning i Norden. Programmet finns för att stärka nordiska och baltiska samarbeten och knyta samman de nordiska lärosätena för högre utbildning genom nätverk där lärosäten, lärare och studenter kan dra nytta av varandras kompetenser.

Under intensivveckan kommer studenterna att besöka Textilmuseet, Smart Textiles Showroom och maskinerna på Textilhögskolan. De nordiska lärarna ska under fredagen redovisa för varandra vad de har gjort under veckan och hur de sedan kan använda detta tillsammans med sina förskolebarn. På kvällarna kommer det att vara olika sociala aktiviteter. 

Förra året arrangerades veckan i Hjörring i Danmark, då med temat att berätta om Skagen för förskolebarnen.

Bild: Ida Lindgren från Mittuniversitetet och Lene Petersen från Nesna i Norge

Text: Annie Klasén
Foto: Solveig Klug