Huvudmeny

2015-04-13 15:01

Iréne Arvidsson blir kvalitetssamordnare för A3


Iréne Arvidsson kliver nu in i en nygammal roll som kvalitetssamordnare på A3. Tidigare har hon arbetat som kvalitetssamordnare för hela högskolan.

Vad ser du fram emot i din nya roll?Iréne Arvidsson

– Att återigen få bita i de frågor som jag tycker är de allra viktigaste i en verksamhet, nämligen att veta att vi gör det vi har uppdrag att göra, och att vi gör det med utmärkt kvalitet.

Vad innebär det att vara samordnare för kvalitet?

– Enligt uppdraget innebär det att samordna samtliga sektioners kvalitetsarbete och i det arbetet identifiera synergieffekter inom kvalitetsarbetet som är relevanta såväl inom akademin som mellan alla akademier på högskolan. Det ingår också att samordna det strategiska arbetet med att utveckla akademins kvalitetssystem och genomföra det utifrån akademins mål. En del remissarbete ingår också, och att ingå i högskolans Kvalitetsråd.

– För mig innebär det att ta ansvar för att akademin lever upp till de krav som ställs i de europeiska Standards and Guidelines för högre utbildning, vilka fastställts gälla de länder som ingår i ENQA, som står för European association for quality assurance in higher education. I det arbetet ingår att skapa rutiner som säkerställer kvaliteten samt implementera och säkra att ambitionerna följs. Jag ser det som en ständigt pågående process som innehåller såväl planering och genomförande som kontroll och utveckling. Ett sådant arbete kräver samverkan med alla nivåer, men också goda informationskanaler som gör medarbetare och akademistöd delaktiga och därtill bärare av såväl kvaliteten som de kvalitetssäkrande rutinerna.

Iréne Arvidsson
Bor: i Borås
Ålder: 63
Familj: Make, samt barn och barnbarn
Fritid: Livets glädjeämnen
Läser: gärna historiska människoskildringar
Bra på: problemlösning
Tycker om: ärlighet och acceptans
Tycker inte om: falskhet

Vad gör du utöver rollen som samordnare?

– Jag arbetar inom högskolepedagogiken, både som utvecklare och lärare. För övrig står jag på tröskeln till en ny fas i livet och har ansökt om delpension. Har inte fått svar ännu men hoppas på att få jobba 50 % till hösten.

Arbetet som kvalitetssamordnare har redan börjat och i sikte finns en önskan om att bygga ett gemensamt kvalitetssystem för akademin.

– Jag har varit kvalitetssamordnare för hela högskolan under flera år och nu senast haft samma uppdrag som biträdande prefekt vid före detta PED. Jag har en önskan om att få inventera hur det konkreta kvalitetsarbetet bedrivs på de två andra delarna av akademin och därefter bygga ett gemensamt kvalitetssystem.

– Det är också kul att återigen vara med på den lärosätesövergripande nivån i detta arbete. Rent konkret har jag som första uppgift tagit tag i ett remissvar om ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem.

Text: Annie Klasén