Huvudmeny

2015-04-07 10:17

Lotta har ordet – april


Hej och hoppas att ni alla har haft en riktigt trevlig påsk! Här kommer lite information om vad som är på gång just nu.

Nu är alla biträdande sektionschefer på plats, Lotta Dalheim Englundoch det kommer längre fram att komma information om hur sektionschefer och biträdande chefer fördelar sitt arbete mellan sig. I mars har vi arbetat med att tillsätta uppdragen som akademisamordnare, och nu är huvuddelen klart även där. Samordningsuppdragen kommer att innehas av:

Akademisamordnare för utbildning, Ingela Rydström
.... forskning, Gunilla Carlsson
... samverkan, innovation och nyttiggörande, Eva-Lotta Andersson
.... hållbar utveckling och lika villkor, Margareta Fredman
.... kvalitet, Kristina Nässén
.... internationalisering, inte klart,  jag återkommer i frågan efter ett möte med de som visat intresse och nuvarande Internationell koordinator.

Det pågår just nu ommöblering av en del kontor, och medarbetare från OPUS och Med Tech kommer att flytta in i kontor på våning 7 i C-, D- och E-husen för att akademin ska bli mer samlad.

Arbetet med forskarutbildningsansökan pågår och nu har synpunkter inkommit från två externa granskare och gruppen arbetar vidare med ansökan.

Första mötet med akademirådet är genomfört och föll mycket väl ut. Vi har intresserade och engagerade ledamöter som kommer att bistå oss i den strategiska utvecklingen av utbildning och forskning. Se minnesanteckningar som läggs ut på webben.

Har ni några frågor får ni gärna höra av er. 

Ha det bra!

Lotta