Huvudmeny

2015-04-29 15:42

Medlem i fokus


Möt Maria Lindh, doktorand och lärare på Högskolan i Borås sedan 2003, som engagerar sig i CAV

Maria LindhHur engagerar du dig i CAV?

- Startade I-nätverket 2013, tillsammans med Emma Forsgren. Vi är båda samordnare i nätverket.

Vad betyder CAV för dig i ditt yrkesutövande?

- Det är oerhört viktigt och stimulerande att träffa representanter från olika organisationer för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan professionsrepresentanter och akademiker. Det är också en möjlighet att få kunskap om vilka viktiga frågor som finns i näringsliv och offentlig förvaltning när det gäller informationshantering och kommunikation, för att också kunna bedriva relevant forskning.

Varför ska man engagera sig i CAV? 

- Det är lärorikt och engagerande från alla dessa aspekter som jag nämnt ovan. Alla har något att bidra med och vinna på i detta utbyte. Det märks att medlemmarna i nätverket tycker att träffarna är viktiga.