Huvudmeny

2015-04-09 13:28

Nordiska forskare möts på högskolan


Den 27-29 april kommer nätverket IGEL North att träffas på Högskolan i Borås för att analysera och diskutera ett experiment kring bland annat lärare- och bibliotekariestudenters litteraturläsning och läsreaktioner.

Skans Kersti Nilsson, universitetslektor på högskolan och medlem i nätverket tycker det ska bli ett intressant möte.

– Det ska bli väldigt spännande att få ta del av hur "experimentet", omfattande två sessioner med textläsning och tester, har fungerat i de olika länderna. Vi ska också ta ställning till hur resultaten ska analyseras och publiceras.

Experimentet har genomförts parallellt i de nordiska länderna. IGEL står för The international Society for the Empirical Study of Literature and Media och innefattar en grupp nordiska forskare verksamma inom ramen för det internationella nätverket IGEL. 12-14 deltagare kommer att delta i workshopen som hålls i sal C430.

Läs mer om IGEL