Huvudmeny

2015-04-13 08:32

Ny bok kan lösa bostadsbristen


Det behövs fler och billigare hyresrätter i mer än hälften av landets kommuner. Borås är inget undantag. Gunnar Ivarsons Stiftelse har nyligen släppt en bok som visar hur detta kan bli möjligt, vad som kan göras utifrån en byggares perspektiv och vilka förändringar som krävs av staten, kommunerna och regionerna.

Gunnar Ivarson– Boken kommer att finnas på Högskolan i Borås bibliotek och även hos studentkåren. Jag hoppas att den når studenterna vid högskolan då de är en viktig opinionsgrupp som kan påverka politikerna, säger Gunnar Ivarson, som är ordförande i stiftelsen.

Boken heter ”Så får vi fler och billigare hyresrätter” och är framtagen av Gunnar Ivarsons Stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande. Boken finns tillgänglig den 17 april på ett seminarium med fokus på hur vi kan lösa dagens bostadsbrist. Medverkar gör bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. Högskolans rektor Björn Brorström är moderator.

Att bygga mer ger ökade skatteintäkter

Gunnar Ivarson berättar att mer än 50 procent av dagens 20–27-åringar bor hemma eftersom det i dag finns för få hyresrätter.

– Det kan hindra dem från att exempelvis bilda familj eller studera på annan ort. Jag försöker göra något åt det här. Den här boken är den enda existerande utredning som faktiskt har prissatt hur man ska bära sig åt, säger han.

– Det går att bygga billigare och därmed mer och utan att det kostar statsfinanserna något, tvärtom genererar det ökade skatteintäkter.

 Utredningen visar bland annat att:

  • Produktionskostnaderna skulle kunna sänkas med 19 %
  • Hyran skulle kunna sänkas med 12 %
  • Detta skulle få som effekt att det byggdes ytterligare 20 000 hyresrätter om året
  • Det skulle öka BNP med 1 %

Förslaget skulle ge ett positivt bidrag till statskassan på ca 10 miljarder kronor årligen och en samhällsekonomisk tillväxteffekt av 10-20 miljarder kronor årligen

Idéerna måste förverkligas

– Nu måste de politiska krafterna ta vid och förverkliga idéerna tillsammans med övriga aktörer, menar Gunnar Ivarson.

Under seminariet kommer bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan, politiker och tjänstemän från Borås Stad, Högskolan i Borås, Borås Energi och Miljö samt styrelsen i Gunnar Ivarsons Stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande med flera att mötas och diskutera utredningen och aktuella byggprojekt i Borås.

Fakta Gunnar Ivarsons Stiftelse för Hållbart Samhällsbyggande
Stiftelsen grundades av Gunnar Ivarson 2012, och har redan möjliggjort stora framsteg inom såväl forskning som utbildning. Stiftelsen har som målsättning att finansiellt stödja forskning- och utbildning som har en tydlig målsättning att utveckla det hållbara samhällsbyggandet, och är en viktig medfinansiär för Högskolan i Borås.

Läs mer

Om seminariet: Kl 13:30-16:00 i Garfveriet, Textile Fashion Center.

Om Gunnar Ivarsons stiftelses senaste donation till högskolan 

Är du intresserad av boken? Kontakta Gunnar Ivarson, E-post: gunnar.ivarson@gmail.com

Text: Anna Kjellsson
Foto: Solveig Klug