Huvudmeny

2015-04-09 07:00

Ny organisation ska ge alla studenter likvärdig vägledning


Nu kan alla programstudenter vända sig till en specifik vägledare med sina frågor. Detta efter en omorganisation av Studievägledning och Karriärservice samt tydligare information om vart man vänder sig.

Studenter på Sandgärdet. Foto: Anna Sigge

Helen Svensson, studievägledare, förklarar hur organisationen kommer att arbeta.
– Vi kommer ha allmän studievägledning och en vägledning för programstudenter som till sitt innehåll skiljer sig åt. Den allmänna studievägledningen jobbar mer mot presumtiva studenter och deras frågeställningar om t.ex. behörighet, hur man söker, hur det fungerar med studier på högre nivå. Vi tar emot till bokade vägledningssamtal som mer handlar om vad som passar den enskilde sökaren att utbilda sig till. Vägledningen för de som redan studerar på ett program hos oss handlar mer om specifika frågor som rör programinnehåll och val av kurser samt inriktningar inom programmen.

Studievägledarna kommer dock inte att jobba med planering för studenter som halkat efter i studierna och behöver hjälp med att upprätta planer för individuell studiegång. I dessa fall är det en utbildningsadministratör eller motsvarande som bistår studenterna.

De studievägledare som vänder sig till programstudenter kommer även att erbjuda det som idag finns inom Karriärservice.
– I ett första steg handlar det om vägledning för våra studenter mot kommande arbetsliv. Det kan röra sig om frågor kring hur studenten utvecklats under studietiden och hur denna skall ta till vara på detta ute i arbetslivet. Det kan även handla om arbetsmiljö, framtida arbetsuppgifter samt hur studenten skall lägga upp sin jobbsökning på ett effektivt sätt.

På sikt är målet även att studievägledarna för programstudenterna ska kunna erbjuda CV-granskning och intervjuträning. Detta sker via Karriärservice genom att studenten bokar en tid via e-post till karriärservice@hb.se för ett samtal.

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge