Huvudmeny

2015-04-13 15:25

Ny samordnare för utbildning blir Cecilia Sönströd


Tidigare studierektor Cecilia Sönströd blir nu samordnare för utbildning på A3.

Den 1 april tillträdde Cecilia Sönströd sitt nya uppdrag som samordnare för utbildning med förhoppningen att få lära känna nya delar av akademin.Cecilia Sönströd

– Mitt uppdrag är att vara rådgivande och beredande för akademiledningen i frågor som rör utbildningar. Det innebär att ha god kunskap om vilka utbildningar vi har och se hur vi kan samordna olika processer som har med våra utbildningar att göra, administrativt men också innehållsmässigt. En viktig del i detta är att identifiera kontaktytor mellan våra utbildningsområden, samt utveckla och utnyttja de olika områdena som redan finns.

– Det är ett mycket spännande uppdrag. Från att ha varit studierektor på informatik till att nu få chansen att vidga mina perspektiv inom akademin. Jag gillar hantverket med att undervisa, men också att få vara med och utforma och utveckla utbildningar.

Vad kommer du att arbeta med nu?

– Mitt arbete nu blir först och främst informationsinhämtning, att lära känna verksamheten, och samtidigt ta hand om de processer som redan pågår. Jag kommer att ha möten med sektionschefer och studierektorer för att få kännedom om verksamheten och få en uppfattning om styrkor och svagheter. När jag fått mer kunskap kommer jag att kunna ta mer egna initiativ.

Cecilia Sönströd
Ålder: 45 år
Bor: I Torestorp
Fritid: Vara ute i naturen, läsa och fotografera
Läser: allt, gärna nyskrivet och brittiskt eller faktaböcker
Bra på: att ha olika perspektiv
Tycker om: djur
Tycker inte om: fördomar

– Förutom samordnare kommer jag att vara adjunktsdoktorand på 50 %, då jag ska skriva på min avhandling som är i sitt slutskede. Sedan är jag också intern miljörevisor på högskolan och undervisar i utbildningar inom IT.

 

Text: Annie Klasén
Foto: Suss Wilén