Huvudmeny

2015-04-21 16:00

Nya rutiner vid tjänsteresa


Sedan den 1 april 2015 har Akademin för textil, teknik och ekonomi nya riktlinjer för tjänsteresor.

Inför varje resa ska en reseorder fyllas i då kostnaden uppskattas för resan. Därefter får närmsta chef ta ställning till kostnaden och godkänna resan. Som anställd får du en tydlig signal från din chef vad som gäller och bra kontroll på kostnaden innan. När resan sedan är genomförd och reseräkningen ska göras är det mesta redan i fyllt.
– Poängen och fördelen med reseordern är att den hjälper till att planera och stämma av vårt resande utan att skapa ett merarbete eftersom informationen som finns där sedan används för reseräkningen, säger Mikael Löfström, akademichef.

HR-avdelningen kommer att informera och utbilda om reseordern på sektionsmöten framöver.

Här hittar du mer information om vad som gäller för tjänsteresor på Högskolan i Borås. https://www.hb.se/Anstalld/For-mitt-arbete/Tjansteresor/

De specifika riktlinjerna för Akademin för textil, teknik och ekonomi har dnr-nummer 199-15 och kommer inom kort finnas på akademins anställdsidor på webben.