Huvudmeny

2015-04-10 09:15

Nytt rektorsbeslut om ORCID


Rektor Björn Brorström har tagit beslut om riktlinjer för vetenskaplig publicering. Bland annat ska varje forskare vid högskolan ha ett unikt ID – ORCID. Thomas Nyström, vid Biblioteket, berättar mer om vad det innebär.

Vad är ORCID?

Thomas Nyström– ORCID är ett internationellt initiativ att skapa unika ID-nummer för att undvika förvirring som kan uppstå när forskare har samma, eller väldigt lika namn. Detta ID-nummer är som mest användbart när forskaren sätter sitt namn och ID-nummer i kontext till universitetstillhörighet och publikationer.

– Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma kräver att forskare skaffar ett ORCID för att skapa ett konto i deras system. Anledningen till att de gör detta är att de arbetar på att automatisera hämtning av publikationslistor.

Hur gör man för att få ett eget ORCiD?

– Att skaffa ett ORCiD är relativt enkelt, det är bara att gå in på sidan och registrera sig. Däremot kräver det viss handpåläggning för att få en väl utarbetad sida. Det kommer finnas ett ”how to-dokument” att utgå ifrån inom kort.

Vad innebär rektors beslut för forskarna

– Miniminivån är att registrera sig och skaffa ett ORCID. Men ju mer komplett sidan för ORCID är desto mer användbar är sidan som ett ID.

– Beslutet kommer i anslutning till att vi förändrar vår publiceringspolicy och går över till DiVA.  Det går att koppla ORCID till forskares publikationer i DiVA vilket på sikt kan ärvas till andra tjänster som exempelvis Swepub. ORCID är redan kopplat till flera stora universitet och samarbetar med publicister som Elsevier, Thomson Reuters och Springer vilket gör att det finns en stor potential i detta ID.  Dock krävs det att du kopplar samman ditt ORCID med databasernas forskarID för att få denna funktionalitet.

Mer information

Har du frågor eller behöver hjälp kontakta Thomas Nyström.

Läs rektors beslut is in helhet.

Ett exempel på ett väl utarbetat ORCID (Extern länk)

Här kan du registrera dig. (Extern länk)

Text: Anna Kjellsson
Bild: Henrik Bengtsson