Huvudmeny
Högskolan i Borås

2015-04-22 11:54

Populärt att bli webbredaktör och förskollärare


Webbredaktörsutbildningen och förskollärarutbildningen ligger i topp tio bland de populäraste utbildningarna på högskolan.

Förra veckan stängdes anmälan till höstens utbildningar. Även om antalet anmälningar i år minskade för högskolor och universitet i Sverige med drygt 1 %, kunde Högskolan i Borås visa på en ökning. En av utbildningarna som har ökat anmärkningsvärt de senaste åren är förskollärarutbildningen, som i år placeras som sjätte populäraste utbildning på högskolan.

– Jättekul att söktrycket ökat och att vi ligger i topp tio. Det är en stor efterfrågan på förskollärare i hela landet vilket givetvis bidrar till ökat söktryck. Studenterna vet att de har arbete när de är klara. Vår utbildning har en tydlig koppling mellan teori och praktik vilket studenterna uppskattar. Vi har även bra och tillräckligt med VFU-platser och gott samarbete med våra kommuner. Lång tradition med gott rykte bidrar säkert också, säger Lena Tyrén, chef för sektionen för förskollärarutbildning.

Förutom förskollärarutbildningen har webbredaktörsutbildningen på distans fått fler sökande och ligger på femte plats bland de populäraste utbildningarna. Andra it-relaterade utbildningar så som affärsinformatik och systemvetarutbildningen ökade även de i antalet sökande totalt sett.

Claes Lennartsson, chef för sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap är glad över ökningen, men är samtidigt inte överraskad över det höga söktrycket.

– Det kommer inte som en total överraskning - vi brukar ha högt söktryck på webbredaktörprogrammet, och vi är förstås väldigt glada för den tendens vi kan se till ökat intresse för våra utbildningsprogram. Utbildningarna är utvecklade med sikte på hög professionsrelevans tillsammans med tydlig forskningsförankring. Webbredaktörer, affärsinformatiker, systemvetare, informationsspecialister och bibliotekarier har kompetenser som är efterfrågade idag, både inom privat och offentlig sektor. Det har bland annat att göra med förändrade krav på berörda organisationer, människors behov, vanor och beteendemönster när det gäller information, kultur och handel. När det gäller webbredaktörer och affärsinformatiker specifikt bör man nog särskilt nämna det ganska dramatiskt växande intresset för e-handel.

Läs mer

Läs mer om högskolans anmälningar.