Huvudmeny
Förskolebarn pusslar

2015-04-17 07:30

Språk och matematik i förskolan – Välkommen på föreläsning


Synen på språk och barnböcker i förskolan sedan 1960-talet, och förskollärarens viktiga uppgift i att stödja och inspirera små barn att upptäcka matematik. Det är några av ingredienserna när två av högskolans forskare föreläser den 22 april, som en del av Förskollärarutbildningens 50-årsjubileum.

Ann-Katrin Svensson är universitetslektor och forskar om barns språkutveckling:

– Min föreläsning kommer att utgå ifrån språket – vad har vi lärt ut på förskollärarutbildningen tidigare och vad lär vi ut i dag när det gäller språk hos barn? Jag tar till exempel upp hur synen på barnboken har förändrats och hur vi lär oss att tala med barn. 

Ann-Katrin Svensson berättar att man kan se tydliga trender i barnböcker genom tiderna, allt eftersom samhället förändras.

– På 1960-talet var det mycket fantasi som gällde i barnböckerna, som Teskedsgumman, medan på 70-talet var det realism som gällde. Då kunde böckerna ta upp ämnen som atombomber och döden, det var inget konstigt. I dag tycker jag mig se att kön och genus står mycket i fokus, det är viktigt att böckerna har både tjejer och killar i huvudrollerna.

Att ge små barn ett matematiskt tänkande

Universitetslektor Elisabeth Persson kommer under sin del av föreläsningen att prata om förskollärarens roll när det kommer till barnens matematiska tänkande.

– Förskolläraren har en oerhört viktig roll i att stödja och inspirera till matematiskt tänkande hos små barn. De gäller att väcka nyfikenheten hos barnen genom lek och genom alla de dagliga aktiviteter som sker på en förskola.

Och även matematik är nära kopplat till språkutveckling.

– Språket är en nyckel till ett matematiskt tänkande, det gäller att få barnen att utveckla ett matematiskt språk. Det kan man göra genom att använda ord och uttryck som leder till matematik och att ställa frågor som ”Har vi sett något sådant här tidigare? Vad händer om vi bygger så här?”, avslutar Elisabeth Persson.

50 år i Borås!

Förskollärarutbildningen vid Högskolan i Borås fyller 50 år och det firas med en rad arrangemang. Läs hela programmet för jubileumsåret. 

Välkommen på föreläsning!

Tid: Onsdag 22 april kl. 18:00 – 19:30
Plats: Sal C203, Högskolan i Borås
Ingen föranmälan krävs.
Läs mer om föreläsningen.

Text: Ida Borenstein
Foto: Peter Andersson, Mimbild