Huvudmeny
Protect Universities from attack

2015-04-24 08:13

Tyst minut


European University Association, EUA, har tagit initiativ till en gemensam tyst minut vid Europas universitet måndag den 27 april kl 12.00. Syftet är att tillsammans markera att vi fördömer alla former av våld mot utbildning och att hedra offren från terrorattentatet vid Garissa University College i Kenya den 2 april då 147 människor dödades och 79 skadades. Högskolan i Borås ställer sig bakom initiativet och uppmanar personal och studenter att delta.

EUA framhåller att alla former av våld eller angrepp på utbildningar strider mot universitetens värdegrund om tanke- och yttrandefrihet, tolerans och autonomi. Det undergräver unga människors ambitioner och grundläggande rätt att få utbildning och kunna bidra till utvecklingen i sitt hemland, samhället och världen. EUA uppmanar därför alla universitet i Europa och även i andra världsdelar att solidariskt förenas i fördömandet av alla former av våld mot utbildning!

På Högskolan i Borås är du välkommen till Vardagsrummet kl. 11:55 där rektor Björn Brorström inleder den tysta minuten.

Läs information från EUA

Text: Ida Borenstein