Huvudmeny

2015-04-14 11:48

Workshop i hållbarhetens tecken


Är du 20-30 år? Är du intresserad av att diskutera dina visioner om hållbarhet och framtid? Tisdagen den 5 maj kl. 10:00 – 16:00 anordnar Västra Götalandsregionen en workshop om framtidsvisioner och du är bjuden.

Ett roligt jobb, nya teknikprylar, odla tomater på taket? Hur vill du leva om 15 år? Och hur kan det göras klimatsmart? Västra Götaland har en övergripande vision om ”det goda livet” och politiker i regionen har satt upp målet om ett fossiloberoende samhälle år 2030. Workshopen kommer att handla om hur dessa två visioner kan kombineras på bästa sätt.

De ungas röster väger tungt och genom att delta får du som student möjligheten att påverka utvecklingen i regionen genom en tankeväckande och rolig dag. Resultatet kommer att användas som ledstjärna för konkreta satsningar mot ett fossiloberoende samhälle år 2030. Förutom en chans att påverka får du även ett intyg till ditt CV, ett Västtrafikkort laddat med 200 kronor samt både lunch och fika.

Anmäl dig till workshopen senast den 21 april.  (extern länk)
Workshopen hålls på Textile Fashion Center på Högskolan i Borås.

Text: Jennifer Gustavsson