Huvudmeny

2015-08-25 09:48

Anonym rättning av salstentor för alla från 1 september


Tidigare har mer än hälften av högskolans utbildningar använt sig av anonym rättning. Nu blir det lika för alla för att garantera en rättssäker examineringsform.

Rektorsbeslut har tagits och från och med 1 september 2015 ska samtliga salstentor rättas anonymt. Istället för att uppge namn och personnummer, får alla studenter en unik streckkod att fästa på sitt försättsblad.

­De som främst berörs är administratörer som rapporterar in betyg i Ladok. Ungefär hälften av högskolan utbildningsadministratörer har tidigare arbetet med anonym rättning, och för dem sker ingen förändring.  

Berörda har informerats
– Alla som berörs kommer ha tillgång till verktyget Bar-on och en skanner, för att läsa av streckkoderna. Vi får se till att hjälpa varandra eftersom kunskapen finns på högskolan, säger Agneta Karlsson, funktionsansvarig på Studentexpeditionen och får medhåll av Katarina EK, tf chef på Akademistöd.

– De som ska arbeta med det nya systemet har informerats om förändringarna. Just nu pratar vi med lärarna, det är bra även för dem att känna till detta. 

Studentkåren drivande
Det är Studentkåren i Borås som har drivit frågan om anonym rättning av salstentor.

– Det finns två anledningar till det. Det ena är att garantera en rättssäker examineringsform. Det andra handlar om att det ska vara rättvisa förhållanden för alla oavsett vilken utbildning man går, säger Daniel Palmberg, utbildningsansvarig på studentkåren 2014/2015.

Anonym rättning rör endast salstentor, inte hemtentor eller övriga examinerande uppgifter. 

Text: Rebecca Lindholm
Bild: Anna Sigge