Huvudmeny

2015-08-25 10:38

Anonym rättning av salstentor för alla från 1 september


Tidigare har mer än hälften av högskolans utbildningar använt sig av anonym rättning. Nu blir det lika för alla för att garantera en rättssäker examineringsform.

Från och med 1 september 2015 ska samtliga salstentor rättas anonymt. Du som tidigare skrev namn och personnummer på salstentan kommer istället få en unik streckkod att fästa på försättsbladet. Streckkoden får du av tentavakten vid varje salstenta.

– Nu efter omorganisationen tycker vi att det är en bra tidpunkt att införa samma rättningssystem för hela högskolan, säger Agneta Karlsson, funktionsansvarig på Studentexpeditionen.

Det är Studentkåren i Borås som har drivit frågan.

– Det finns två anledningar till det. Det ena är att garantera en rättssäker examineringsform. Det andra handlar om att det ska vara rättvisa förhållanden för alla oavsett vilken utbildning man går, säger Daniel Palmberg, utbildningsansvarig på studentkåren 2014/2015.

Anonym rättning rör endast salstentor, inte hemtentor eller övriga examinerande uppgifter. 

Text: Rebecca Lindholm 
Bild: Anna Sigge