Huvudmeny

2015-08-12 14:28

Boken som ska hjälpa till att minska mängden avfall


Under sommaren släpptes boken "Resource Recovery to Approach Zero Municipal Waste" baserad på Mohammad Taherzadeh och Tobias Richards forskning. Vad är det de har forskat om?

Bild på Tobias Richards sittandes i en föreläsningssal

Bild på Mohammad Taherzadeh i forskarrock stående i rum med en massa rör och andra forskarliknande mojänger

– Vår forskning handlar om att utveckla olika tekniker för att minska avfallsdeponi och nå zero waste. Vi brukar få frågan om hur man gör det, så vi bestämde oss för att utveckla boken som sammanfattar det hela och ha som referens för att besvara frågan.

– Det handlar om resource recovery, det vill säga att ta tillvara avfall som en resurs och omvandla det till något användbart. Detta innebär att det sker en avfallsminimering samtidigt som nya produkter tillverkas utan att det behövs mer ny råvara.

Och vilka är ni?

Mohammad Taherzadeh
Professor i bioprocessteknik

Tobias Richards
Professor i energiteknik.

– Forskare inom resursåtervinning (med delområde bioteknik och energi). Men det är många inom forskningsområdet resursåtervinning som har bidragit till boken med deras kompetensområden.

Vilket är det sämsta avfallet enligt er?

– Det finns inte ett direkt svar till den frågan. Svaret beror på olika aspekter som till exempel toxicitet, mängd, blandning med andra material och svårighet att bryta ner som påverkar hur illa avfall är.

Hur kommer man över ett exemplar av boken?

– Den får man beställa på förlagets hemsida, CRC Press, eller via Adlibris.

Ska ni ha en releasefest för boken framöver?

– Vi tror det!

Text: Jennie Olsson
Foto Mohammad: Lars Ardarve
Foto Tobias: Ulf Nilsson