Huvudmeny

2015-08-24 08:14

Nytt gränssnitt till ProQuest


ProQuest har arbetat om gränssnittet till sina databaser för att göra det mer användarvänligt.

Baserat på feedback från användare har gränssnittet till databaserna gjorts om för att bli tydligare och mer intuitivt. Det nya gränssnittet har föregåtts av tester och analyser av flera användargruppers behov och krav.

Det har inte tillkommit så mycket nytt när det gäller funktionalitet utan främst har funktioner flyttas och förtydligats. Sökrutan har blivit större och återfinns även på postnivå för att det skall bli enklare att söka på nytt. Facetterna har flyttats till vänster om träfflistan. Nytt är att e-böcker från Ebrary visas i en separat flik i träfflistan. Vidare har gränssnittet fått en ny färgsättning, nytt typsnitt och nya ikoner.

ProQuest´s nya gränssnitt är utarbetat efter Responsive Design vilket innebär att det anpassar sig efter storlek på skärmen på den enhet som används viket gör det lämpligt att använda från mobila enheter.

ProQuest har arbetat efter följande mål: Förenkla, responsiv design för en bättre läsupplevelse, bättre dokumentvisning.

 

Om du är intresserad av att veta mer om förändringarna finns en artikel att läsa på ProQuest Support Center.

På ProQuest plattform har vi abonnemang på 17 databaser.

ProQuest