Huvudmeny

2015-09-01 15:17

Stödjer digitaliseringen biblioteksanvändningen?


Hallå Eva Wahlström, universitetslektor på högskolan! Du har varit med och skrivit ett kapitel i boken Fragment, vad är det för bok?

– Fragment är en forskarantologi som ges ut en gång om året. Eva WahlströmBoken bygger på den nationella SOM-undersökningen som genomförs varje år. 50 forskare från olika discipliner vid universitet och högskolor i Sverige och utomlands är med och skriver ett kapitel kring aktuella frågor. Första boken gavs ut 1986. Vi forskare får själva skicka in frågor till SOM-institutet. Enkätfrågorna skickas ut till allmänheten på hösten, sedan anordnas en forskningskonferens på våren innan boken ges ut efter midsommar.

Tillsammans med Lars Höglund har du skrivit kapitlet, ’Stöder digitaliseringen biblioteksanvändningen?’ berätta om ert kapitel.

– I kapitlet redovisas resultat från SOM-undersökningen hösten 2014. Vi tar bland annat upp biblioteksbesök, läsning, och högläsning för barn men också service och förtroende för bibliotek. En intressant iakttagelse kring högläsning är att bland högutbildade är det mer frekvent att läsa för sina barn, även längre upp i åldrarna. Undersökningar visar hur viktig högläsning är – att det bidrar till mer än bara språkutveckling och förberedande för egen läsning. Jag har under mina år som forskare intresserat mig mycket för högläsningsfrågor.

Ni skriver att digitala medier utmanar de traditionella, men att ni ändå ser ett trendbrott i andelen besökare till biblioteken, hur kommer det sig?

– Vi ser att antalet besökare till biblioteken inte har minskat, utan snarare tvärtom. Det finns inga siffror som kan tyda varför, utan det är något man får tolka in själv, men jag tror att det har att göra med att folk faktiskt vill mötas, att den evenemangskulturen som finns gör att folk vill gå på aktiviteter och evenemang. Därför tror inte jag att digitala böcker hotar det fysiska besöket till biblioteken. Det finns mycket vidare forskning som kan göras kring detta.

Text: Annie Klasén
Foto: Therése Widar och Anna Sigge