Huvudmeny

2015-08-25 14:00

Var blev personalbarometern av?


Inblicksfrågan denna gång handlar om personalbarometern: Varför har det inte genomförts en personalbarometer efter omorganisationen för att ta reda på hur personalen på högskolan mår?

Birgitta AlfraeusBirgitta Alfraeus, HR-chef, förklarar:

– Vi håller på att arbeta med en upphandling av ett verktyg för personalbarometern, så det är på gång.

När kommer barometern ut till de anställda?

– Förhoppningsvis är den klar för att gå ut runt årsskiftet.

 

Text: Solveig Klug
Foto: Ulf Nilsson