Huvudmeny

2015-08-27 08:50

Vem älskar den svenska e-boken?


"E-bokens framväxt i ett litet språkområde: media, teknologi och effekter i det digitala samhället”, är ett VR-finaniserat forskningsprojekt i samarbete mellan Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.

– E-bokens inträde på bokmarknaden påverkar alla aktörer: författare, förläggare, handel och spridning via bibliotek samt läsaren. Den svenska bokmarknaden har sina särskilda förutsättningar, liksom andra små språkområden har. Alla är pressade av de anglosaxiska språkens dominans på den globala marknaden. Det är också detta, som gör denna forskning så angelägen och intressant, säger Skans Kersti Nilsson, universitetslektor på Bibliotekshögskolan. Vi befinner oss i en process med starka drivkrafter, men där utvecklingen kanske inte är helt given. Därför är friktion och spänningar viktiga att studera, menar Skans Kersti Nilsson.Bokmässan 2015
Bibliotekshögskolan arrangerar i år fyra större seminarier under Bokmässan 24-27 september. Här på webben släpper vi nu en artikelserie där vi berättar mer om varje seminarium och forskningen bakom – det här är del 1. Läs mer om Bibliotekshögskolans medverkan här.

– Svenska folket är välförsedda med den utrustning som krävs för att kunna läsa e-böcker. Ändå är intresset för att köpa e-böcker lågt. Istället lånas e-böcker, framförallt genom biblioteken, vilket i sin tur leder till spänningar mellan förlag och bibliotek. Författarna, upphovsmännen till e-böckerna, får enbart en symbolisk ersättning för e-versionen av förlagen. Å andra sidan finns idag möjligheten för den som vill att själv producera och distribuera sina böcker utan inblandning av förlag och handel. Den gamla ordningen har definitivt satts i rörelse, framhåller hon. I projektet undersöks hur de olika aktörerna själva uppfattar denna förändringsprocess.

Forskare i projektet är Lars Höglund och Annika Bergström vid SOM-institutet och institutionen för journalistik, medier och konsumtion vid Göteborgs universitet samt Elena Maceviciute, Tom Wilson och Skans Kersti Nilsson vid Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås. Till projektet har även doktorand Birgitta Wallin knutits.   

Bokmässan

"Vem älskar den svenska e-boken? – litet språkområde med stora frågor" omfattar två seminarier.

Torsdagen den 24 september kl. 12:00–12:45 i mässhallarna

Under det första seminariet kommer synpunkter på fenomenet e-boken att belysas av följande centrala företrädare för marknaden:    

Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen
Gunnar Ardelius, ordförande Sveriges författarförbund
Niclas Lindberg, generalsekreterare Svensk biblioteksförening
Mats Malm, föreståndare för Litteraturbanken
Moderator: Skans Kersti Nilsson, forskare, Bibliotekshögskolan

Arrangör: Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås och SOM-institutet, Göteborgs universitet

Torsdagen den 24 september kl. 14:00–14:20 Digitala torget

Vid det andra seminariet kommer forskare från projektet att presentera och diskutera hur förlag och allmänhet ser på e-boken och om vilka konsekvenser dessa attityder har fått och kan få för biblioteken.

Medverkande:
Annika Bergström och Lars Höglund, SOM-institutet och institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.
Elena Maceviciute och Tom Wilson, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås.

Efter seminariet erbjuds ett uppföljningsseminarium kl. 14:35–14:55 i Bibliotekshögskolans monter B06:71, intill Forskartorget.

Ytterligare information om seminarierna lämnas av Skans Kersti Nilsson

Text: Annie Klasén
Foto: Colourbox