Huvudmeny

2015-02-09 15:30

Akademichefen har ordet


Den verksamheten vi bedriver inom akademin röner ständigt ny uppmärksamhet, vilket visar att vi är på rätt väg i utvecklingen av kvalitén i vår forskning och utbildning.

All vår verksamhet ska präglas av samverkan såväl inom högskolan som med företag och offentliga aktörer. Vi kan också se att det är genom detta samarbete som vi kan utveckla intressant forskning och efterfrågad utbildning.

Inte minst i slutet av förra året och början av detta året har vår forskning och utbildning uppmärksammats. Stor uppmärksamhet fick forskningen som lyckats utveckla ett textilt material som kan minska bilkomponenters vikt med 40 procent. Textilhögskolan blev uppmärksammade i början av året när vi tilldelades ett hederspris vid ELLE-galan. Vi har med stöd från Stiftelsen Svensk Textilforskning (SST) fått utrustning i form av en 3D body scanner och en printer baserad på digital inkjet-teknologi som i båda fallen möjliggör nya spännande forskning. Vi har även ett tätt samarbete med Gunnar Ivarsons stiftelse som gör det möjligt för oss att utveckla vår utbildning och forskning med inriktning mot hållbart samhällsbyggande. 

Samverkan och hållbarhet

Samverkan och hållbarhet är två återkommande teman i vår verksamhet. Planerna att tillsammans med Borås stad, Boråsregionen, SP, Västra Götalandsregionen och näringslivet utveckla Science Park Borås står för just detta. Det är tänkt att bli en arena där forskare, företag och samhälle kan mötas. Det är inget nytt egentligen. Mycket av vår forskning präglas av detta redan idag, men det kommer ge oss möjligheter att utveckla dessa kontakter. Temat hållbarhet återkommer även i boken ”Waste Management and Sustainable Consumption - Reflections on Consumer Waste” med ett tydligt budskap om att konsumtion och hållbarhet är tydligt sammanflätade. Listan kan egentligen göras hur lång som helst när det gäller intressanta och uppmärksammade forskningsprojekt. 

Under våren kommer högskolan fortsätta att arbeta med att kvalitetsgranska forskarutbildningarna, vilket för oss innebär Resursåtervinning och Textil och mode. Samtidigt håller UKÄ på att ta fram en modell för granskning av såväl forskarutbildning som grundutbildning. Vi kommer även under våren att påbörja ett eget arbete på högskolan med att utveckla ett kvalitetssystem för utbildning och forskning.

Uppdrag som samordnare

Några ord om omorganisationen. Sektionscheferna är på plats sedan början av året och snart har vi även studierektorer inom alla utbildningsområden. Vi har även ett behov av samordna vår verksamhet på olika sätt. Inom de närmaste veckorna kommer vi därför att gå ut med möjligheten att lämna en intresseanmälan för uppdrag som samordnare för utbildning, forskning, kvalitetsfrågor, hållbar utveckling och lika villkor, samverkan och uppdragsutbildning.

Mikael Löfström