Huvudmeny

2015-02-26 07:40

Akademirådet är på plats


Sammansättningen av akademirådet för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd är klar. Första mötet är i mitten på mars.

Lotta Dalheim EnglundDet ska finnas ett akademiråd med externrepresentation vid varje akademi. Det inrättas av akademichefen och har en rådgivande funktion för akademins strategiska utveckling inom utbildning och forskning "i beaktande av helhet för högskolan". Detta står i rektors organisations- och beslutsordning (ROB).

– Jag ser verkligen fram emot att träffa aktörer från skilda verksamheter som kan bidra med kompetens och synpunkter, som på olika sätt kan hjälpa oss att strategiskt utveckla såväl utbildning, forskning som samverkan, säger Lotta Dalheim Englund, akademichef för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

Så här ser akademirådet ut:

Ordförande – Bengt-Göran Olausson (senior rådgivare f.d. sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU)

Akademichef – Lotta Dalheim Englund
Akademicontroller – Ann-Sofie Rihs
Professor – Lotta Dellve
Professor – Lars Sandman
Forskare – Leif Sandsjö

Extern representation

Ledamot – Joakim Hedin (Bockasjö AB, VD)
Ledamot – Peter Lönnroth (Områdeschef, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen)
Ledamot – Thomas Wallén (Sjukhusdirektör, Södra Älvsborgs Sjukhus)
Ledamot – Ann-Marie Wennberg (Områdeschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset)
Ledamot – Mats Olsson (Direktör Hälsa och Sjukvård, Kairos Future)

3 studentledamöter

Andra personer adjungeras in vid behov.

Sekreterare Carin Nyhage

Text: Anna Kjellsson