Huvudmeny

2015-02-24 13:24

Anpassning av högskolans IT-system till den nya organisationen


Anpassningen av högskolans IT-system pågår för fullt. I mitten av juni 2015 planeras den stora övergången ske då alla IT-system ska vara anpassade för högskolans nya organisation. Projektledare Bill Andersson berättar mer om arbetet.

Bill Andersson– Just nu pågår projektet Anpassning och implementering av IT-system. Bland annat genomförs ett stort arbete där IT-infrastrukturtjänsterna på avdelningen Campusservice och IT (CSIT) byggs om och vidareutvecklas. Parallellt med det projektet pågår också, ute i verksamheterna, olika utvecklingsarbeten vad gäller arbetsprocesser, alltså hur man ska organisera arbetet i den nya organisationen. Dessa arbetssätt ställer delvis nya krav på högskolans olika IT-system.

Vad innebär ombyggnaden av IT-infrastrukturen vid CSIT?

– IT-infrastrukturen ska bli mer ändamålsenlig och flexibel. Några exempel på vad det innebär är att det blir lättare att hantera rättigheter till olika system, möjligheterna att styra bokning av och tillträde till lokaler blir bättre och informationsutbytet mellan system blir enklare. Vi får genom den nya strukturen en mer flexibel IT-infrastruktur än dagens struktur; mer integreringsmöjligheter systemen emellan, och bättre förutsättningar för att kunna hantera framtida krav på våra IT-system.

När förväntas högskolans alla IT-system vara anpassade till den nya organisationen?

– Planen är att den nya IT-infrastrukturen ska vara klar under det andra kvartalet 2015. Därefter ska alla system anpassas till den nya IT-infrastrukturen. Vi kommer också testa integrering av alla anpassade system till den nya IT-infrastrukturen innan vi är klara för övergång.

– Om allt går som det ska räknar vi med att den stora övergången av alla IT-system, inklusive den nya IT-infrastrukturen, till den nya organisationen sker i mitten av juni 2015.

Bakgrund:

Delprojektet Systemanpassningar, ingick i det stora implementeringsprojekt som leddes av Linda Sörensen och som pågick till och med september 2014. Därefter övergick systemanpassningsarbetet till projektet Anpassning och implementering av IT-system som leds av Bill Andersson.

– Som första steg gick ett antal system, som inte har ett informationsberoende av andra system, över till den nya organisationen den 1 juli 2014. Ett exempel på ett sådant system är W3D3.

Under hösten 2014 anpassades Primula och Agresso till den nya organisationen, vilket var klart i december 2014. Flera system, såsom Ladok, PingPong, TFU m.fl, är fortfarande i sin inre struktur organiserade enligt den gamla organisationens krav och väntar på övergång, så kallad migrering, till den nya organisationen.

Text: Ida Borenstein