Huvudmeny

2015-02-16 11:07

En ingång med stöd från specialistpool


I och med den nya organisationen ingår alla högskolans kommunikatörer och webbredaktörer i en och samma avdelning. För dig som arbetar på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT gäller en ingång s.k. ”Single point” för alla kommunikationsjobb.

”Single point” har blivit något av ett honnörsord i högskolans utvecklingsarbete och för Kommunikation innebär det att varje akademi har en akademikommunikatör. Denna person är ingång för alla kommunikativa uppdrag.

Att akademikommunikatören är ingången till alla jobb, betyder inte att denna person gör alla jobb. Däremot ser akademikommunikatören till helheten och planerar för de kommunikativa insatserna. För A3 är Rebecca Lindholm just nu akademikommunikatör men hon är egentligen vikarie för Martin Karlsson som kommer tillbaka från sin föräldraledighet i augusti. 

Akademiteam och specialistpool

I nära samarbete med varje akademikommunikatör finns en webbredaktör. På A3 har det varit Carina Waldén men från och med februari tar Turid Oom hennes plats. Turid Oom vikarierar för Fredrik Karlsson till i höst. Från och med februari har en viss omfördelning av tjänster mellan Akademistöd och Kommunikation gjorts. Det gör att delade tjänster mellan PINGPONG och webb har renodlats. Carina Waldén jobbar enbart med PINGPONG och Turid Oom enbart med webben.

Bakom varje akademiteam finns en specialistpool som går in som stöd inom följande specialistområden: fotografering, press/media, forskningskommunikation, rekrytering, marknadsföring, event, filmproduktion, trycksaksproduktion, nyhetsbevakning, PR o.s.v.

Eventkoordinator

Kommunikation har från och med februari en helt ny tjänst som eventkoordinator som tillkommit i och med kartläggningen av vilket stöd som efterfrågades från verksamheten.  Anneli Bentzlin, som tidigare arbetat med internationella frågor och besöksverksamhet på Textilhögskolan, fick jobbet och hon lämnar successivt sina arbetsuppgifter på Akademistöd och börjar parallellt med att se över alla högskolans event. Anneli Bentzlin blir från och med nu den person som hjälper till med att koordinera ett event - det gäller både interna och externa. Eventkoordinatorn blir den sammanhållande länken som ska se till att vi får en helhet för högskolans arrangemang. Eftersom ingen annan har haft en sådan här tjänst tidigare kommer hon att bygga upp event-arbetet och rutiner för våra arrangemang. Anneli kommer att se till att vi får paketlösningar för ex. akademiska högtider, avslutningar, disputationer, men också vara med att se till, om ni tar in en konferens, att vi kan förmedla stöd från de upphandlade event-byråerna som finns.

Vi utvecklar vårt arbetssätt

Målet för oss på Kommunikation under 2015 är att utveckla vårt arbetssätt. Detta gör vi genom samordning. Vi tar ett helhetsgrepp och hittar nya kommunikationsvägar med ett gemensamt mål: att öka högskolans forskning och sätta studentens lärande i centrum.

Vi uppnår detta genom att:

  • leverera
  • vara flexibla
  • vara synliga i organisationen
  • ha rätt kompetens för rätt uppdrag
  • ha ett proaktivt förhållningssätt
  • våga ändra

Viktigt att komma ihåg: akademikommunikatören är ingången för alla kommunikativa uppdrag. En säker ingång för alla kommunikationsuppdrag eller event är: kommunikation@hb.se

Text: Annie Andréasson