Huvudmeny

2015-02-24 14:24

Forskning vid SIIR


Forskningsmiljön på SIIR beskrivs bäst som genuint tvärvetenskaplig med de främsta kompetenserna inom områden som företagsekonomi, informatik och textilt management som knyts samman av intresset för handel. Denna unika kombination av kompetenser och spetskunskap ger forskningen på SIIR sin unika prägel och gör SIIR till en väldigt viktig aktör inom handelsforskning.

Labbmiljö vid Högskolan i BoråsInslaget forskning i SIIR Update uppmärksammar aktuell forskning som pågår på SIIR.

Den här gången väljer vi att uppmärksamma SIIRs senaste kommande artikel som är en publikation som handlar om vårt handelslabb och varför denna typ av miljö är så viktig och vilka typer av undersökningar vi gör där.
Artikeln Retailers Innovate Differently: The Need for a Retailing Research Laboratory, International Journal of Innovation in Management (2015), Sundström, M. & Radon, A., beskriver innovationer inom detaljhandeln och hur dessa skiljer sig från innovationer inom industrin samt analyserar behovet av att skapa öppna innovationsmiljöer för den här typen av företag.

Syftet är att visa hur detaljhandelsinnovationer kan stimuleras med hjälp av nya forskningsmiljöer. Artikeln är både konceptuell och empirisk där exempel på hur innovationer kan uppkomma tas från den egna forskningsverksamheten i Handelslabbet vid SIIR. Förändringar mot ett digitaliserat handelslandskap och behovet av innovation inom detaljhandeln ligger till grund för syftet med denna artikel: att kartlägga innovation inom handeln och visa på ett specifikt case med ett open innovation laboratory i akademisk miljö. De sektorspecifika egenskaperna för innovation och hur dessa insikter ledde till design och uppstart av en öppen innovationsmiljö: Ett Handelslabb.

I artikeln visas hur forskningen i Handelslabbet går till och hur denna främjar vår kunskap och teorier om konsumenters beslutsfattande samt konsumentvärde. Utvärdering av experiment och tester utförda i Handelslabbet visar på at ett av de största bidragen från labbet är insikt. Att labbet kan ge värdefull insikt om behovet av mer strukturella processer om hur man använder konsumenters preferenser för att främja innovation. Artikeln finns att läsa i sin helhet i International Journal of Innovation in Management.

Som avslut vill vi även passa på att tipsa om call for papers för en speciell issue för journalen Journal of Research in Interactive Marketing, på temat ”Digitalization in Retailing – Moving beyond e-commerce”. Denna special issue speglar en del av den forskning som pågår på SIIR och vi hoppas på att få se många intressant bidrag på det väldigt aktuella temat om handelns digitalisering.

Varmt välkomna att ta del av all spännande forskning som pågår på SIIR!


Text: Anita Radon
Foto: Camilla Carlsson