Huvudmeny
Studenter på Högskolan i Borås.

2015-02-19 16:19

Fortsatt stabil utveckling för högskolan


När 2014 summeras i Högskolan i Borås årsredovisning är det tydligt att det fortsätter att gå bra för högskolan. Mest positivt är att den externa forskningsfinansieringen fortsätter att öka.

Den 19 februari sammanträdde högskolans styrelse och tog då beslut om årsredovisning.

– 2014 var ett bra år för högskolan. Resultatet för året var ett överskott motsvarande ca 2 Mkr, att jämföra med det budgeterade underskottet på 5 Mkr, säger Anders Stenström, controller.

Ökad forskningsfinansiering

Den externa forskningsfinansieringen fortsätter att öka. 2014 uppgick den externt finansierade forskningen till 74,4 Mkr, vilket var en ökning med 13 % jämfört med 2013. Totalt har den externt finansierade forskningen ökat med 74 % från 2010.

– Vi är mycket glada över den här utvecklingen, detta är något vi satsat särskilt på, säger rektor Björn Brorström och fortsätter:

– En annan viktig sak att nämna är att vi har ett fortsatt certifierat miljöledningssystem på högskolan. Vi är ett av sex lärosäten i landet som har det och hållbarhetsarbetet är något vi ständigt utvecklar här på Högskolan i Borås.

Stabilt söktryck

Utbildningsverksamheten vid högskolan har varit stabil under året. Söktrycket till utbildningarna minskar något jämfört med de tidigare toppåren men ligger även fortsättningsvis på en hög nivå.

– Det är också positivt att se att uppdragsutbildningens omfattning noterar ett toppår 2014, avslutar Anders Stenström.

 

Läs mer

Årsredovisning, Högskolan i Borås 2014 (pdf)

Text: Ida Borenstein