Huvudmeny
Håkan Sundell

2015-02-04 16:29

Förväntar sig många möjligheter


Framöver kommer Sektionen för informatik fortsätta breda ut sina vingar – det ingår i Håkans Sundells vision för sektionen som han leder från och med årsskiftet.

– Jag förväntar mig många utmaningar. Jag förväntar mig att flera utav dem kommer att vara tuffa. Men jag förväntar mig också väldigt många möjligheter, säger Håkan Sundell om sitt nya uppdrag som sektionschef.

Han är dubbeldocent, både i datavetenskap och data- och systemvetenskap. Under nio år har han arbetat som lärare och forskare inom informatik vid Högskolan i Borås. Att Håkan Sundell är djupt involverad i verksamheten han själv varit med och utvecklat är ingen hemlighet.

– Vi ska uppvisa en större bredd och vi ska göra mer nytta både inom högskolans väggar och i samhället i stort. Vi ska fortsätta söka externa forskningsmedel och erbjuda professionsinriktade utbildningar av hög kvalitet, säger han.

Håkan Sundell
Ålder: 46 år
Bor: Rydboholm utanför Borås
Familj: 4 barn på heltid
Fritid: Datorspel och naturen
Gillar: Både människor och teknik
Har: Fler datorer än de flesta
Läser: De sju böckerna om Narnia
Är bra på: Lösa problem
Vill göra: Rätt
Vill inte: Göra fel
Vågar: Fullfölja det jag påbörjat
Stolt över: Min historik som datornörd

Som en del i det ser han att hela Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT har en roll att spela.

– IT-begreppet är brett och faller in i övriga delar av akademin på ett naturligt sätt. Vi har stor kompetens att tillföra inom vårt område.

Sedan tidigare finns samarbeten inom informationshantering och Håkan Sundell vill se mer av det i framtiden. Redan nu startas ett nytt forskningsprogram kallat Data Science tillsammans med Bibliotekshögskolan.

Hur vill du vara som chef?
­– Handlingskraftig och rättfärdig. Det är viktigt jag tar beslut men även att det uppfattas som att jag gör rätt – att jag kan motivera mina beslut. Det tror jag är egenskaper som gör att medarbetare känner förtroende för och litar på sin chef.

Vad utmärker sektionen för informatik?
– Vi har många engagerade och kompetenta medarbetare. Sedan vill jag också tro att vi har en naturlig tillhörighet – något som jag tror handlar om att alla verkligen brinner för området av eget intresse. Det är en del av våra liv helt enkelt.

Text och foto: Rebecca Lindholm