Huvudmeny

2015-02-25 09:27

Högskolan utbildar handledare inom Läslyftet


Högskolan i Borås bidrar till Skolverkets satsning Läslyftet med en av de så kallade modulerna i satsningen. Nu har det även blivit klart att högskolan får möjlighet att utbilda upp till 100 handledare inom Läslyftet.

Gunilla E MagnussonGunilla E Magnusson är ansvarig för samverkan, innovation och nyttiggörande på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT på Högskolan i Borås.

– Vi är väldigt glada att vi nu har fått möjlighet att erbjuda en handledarutbildning i hur man ska jobba med kollegialt lärande.

Högskolans förslag på modul som valts ut av Skolverket är det enda som riktar sig till både lärare och bibliotekarier. Förslaget handlar om att skapa läsintresse och få igång barn och ungdomars läsande. Målgruppen är lärare och bibliotekarier som arbetar med barn från förskoleklass och upp till och med årskurs 9.

Läs mer

Läs mer om Läslyftet.

Text: Ida Borenstein
Foto: Erik Wasselius