Huvudmeny

2015-02-18 08:11

Högskolans nya eventkoordinator


Högskolan har fått en eventkoordinator på avdelningen Kommunikation: Anneli Bentzlin. Hon kommer att fungera som en sammanhållande länk för att skapa helhet i högskolans arrangemang. Men till att börja med är arbetsuppgiften att inventera alla event, inte att jobba praktiskt med dem.

Anneli BentzlinEventkoordinator är en helt ny tjänst som efterfrågades i den kartläggning av verksamhetsstödet som gjordes inför högskolans omorganisation. Anneli Bentzlin har tidigare arbetat med internationella frågor och besöksverksamhet på Textilhögskolan. Under våren lämnar hon successivt sina arbetsuppgifter på Akademistöd och börjar parallellt med att se över alla högskolans event.

– Det är viktigt att förstå att det Anneli gör nu och en tid framöver är en inventering av alla de event högskolan arbetar med. Hon ska bygga upp rutiner och kommer inte att arbeta praktiskt genom att hålla i några event till att börja med, säger kommunikationschef Annie Andréasson.

Paketlösningar för olika typer av event

Rollen är tänkt som en sammanhållande länk och som ett bollplank för arrangörer som vill få hjälp med sina arrangemang, vare sig det är interna eller externa sådana.

– Eftersom ingen har haft en sådan här tjänst tidigare kommer jag bygga upp event-arbetet och rutiner för högskolans arrangemang. Tanken är att ta fram paketlösningar för exempelvis akademiska högtider, avslutningar, disputationer, men också vara med vid konferenser för att se till att vi kan förmedla stöd från de upphandlade eventbyråerna som finns.

Uppdämt behov

Trots att Anneli precis har börjat och inte jobbar heltid ännu har hon fått mängder av förfrågningar. Det tyder på ett uppdämt behov i organisationen menar Annie Andréasson och fortsätter:

Hur gör man om man vill ha hjälp med ett event?
Anneli Bentzlin är ingången för alla anställda på högskolan när man ska arrangera ett internt eller externt riktat event. För att få hjälp med eventplaneringen skickar du ditt ärende till kommunikation@hb.se

– Jag vill också vara tydlig med att säga att vi på Kommunikation inte har fått några extra medel för event utan alla kostnader för arrangemang står ansvarig arrangör för. Anneli är ensam och hon ska koordinera – det innebär inte att hon gör allt.

Ett problem som förhoppningsvis kan få en lösning är de dubbelbokningar som sker, att två stora arrangemang eller externa besök ligger nära varandra i tid eller till och med samma dag. Eftersom det numera är en person som är ingång bör sådana krockar kunna undvikas i framtiden.

Vad tycker du ska bli det roligaste och det mest utmanande med din nya roll?

– Det mest utmanande är nog när jag nu i början ska försöka få en överblick över alla högskolans event. Men det är också det som är en del av det roliga. Jag ser jättemycket fram emot min nya roll. Det ska bli roligt och intressant att utöka och arbeta mer med eventbiten.

Vilka tidigare erfarenheter tar du med dig in i den här rollen?

– Erfarenheter jag tar med mig från tidigare är många. På Textilhögskolan har jag bland annat haft hand om planering och genomförande när det gäller Textilhögskolans Öppet hus, studiebesök och varit med och arbetat vid ett antal konferenser.

Text: Ida Borenstein
Foto: