Huvudmeny
Louise Limberg

2015-02-26 10:24

Högskolans professor en av världens bästa forskare


När prestigefyllda forskningsstipendier delas ut är Bibliotekshögskolan att räkna med. Louise Limberg, senior professor i biblioteks- och informationsvetenskap, blev nyligen tilldelad medel som syftar till att locka världens bästa forskare till Curtin University i Australien.

Det är den humanistiska fakulteten vid Curtin University i Perth, som årligen utlyser stipendier till ett antal gästforskare inom olika kategorier.  Kategorin ”Eminent Visiting Fellow” vill locka världens bästa forskare till Curtin University. I år tilldelades Bibliotekshögskolans Louise Limberg stipendiet.Anna Hampson Lundh

– Det är jätteroligt att Louise har fått den här utmärkelsen, men jag är inte förvånad. Hon har varit en viktig aktör i formandet av den akademiska disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige, och på senare år har detta också blivit ett spår i hennes forskning, säger kollegan Anna Hampson Lundh.

Anna Hampson Lundh, som delar sin arbetstid mellan The Department of Information Studies vid Curtin University och Bibliotekshögskolan, sökte bidraget åt Louise Limberg för att kunna fördjupa samarbetet mellan de två institutionerna.

Louise Limberg berättar mer om vad stipendiet innebär:

– Stipendiet innebär att jag får åka till Curtin University i två veckor i mars för att gästföreläsa, schemat kommer verkligen att vara fulltecknat. Bland annat ska jag leda ett seminarium på temat ”Att bygga en akademisk miljö kring en yrkesinriktad högskoleutbildning”. Detta är ett tema som är av intresse för den biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningen men också för andra områden inom den humanistiska fakulteten, säger Louise Limberg.

Vad innebär stipendiet i ett större perspektiv?

– Det är inte minst ett erkännande av Bibliotekshögskolan som en stark forskningsmiljö, även i ett internationellt perspektiv.

Louise Limberg har huvudsakligen ägnat sin forskning åt samspelet mellan informationssökning, informationsanvändning och lärande, och hon har byggt upp en forskningsmiljö kring dessa frågor vid Bibliotekshögskolan. Utmärkande för hennes forskning är att den är praktiknära och har mottagits väl av bibliotekarier i Norden, samtidigt som den bygger på en tydlig teoretisk grund.

 

Till Louise Limbergs forskarprofilsida 

Text: Rebecca Lindholm
Bild: Ulf Nilsson
Porträttbild: Jan Buse