Huvudmeny

2015-02-19 13:14

Kurs ska ge framtiden kompetenta styrelseledamöter


Vad gör en styrelse och hur blir man en bra styrelseledamot? Detta ska en grupp studenter få lära sig på en utbildning i styrelsearbete vid Högskolan i Borås. Kursen som anordnas av StyrelseAkademien och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad har syftet att höja kvaliteten på styrelsearbete och att få in fler kvinnor och yngre ledamöter i styrelsearbetet.

Det finns en del att tänka på när det gäller styrelsearbete, d.v.s. att vara ledamot i en styrelse. Under ett par dagar i början av mars ska 14 studenter på Högskolan i Borås förkovra sig i detta.

Utbildingen ges i samarbete med StyrelseAkademien och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Drivande för att ge kursen är Daniel Yar Hamidi, lärare på högskolan.

– Våra studenter lär sig mycket om hur företag fungerar och vad en VD gör, men inte mycket om hur en styrelse fungerar eller vad den har för roll och ansvar, förklarar han.

Bertil Sparf, ordförande för Sparbanksstiftelsen Sjuhärads styrelse tycker att satsningen på studenterna är lovvärd och viktig.

– Bolagsstyrning och styrning av organisationer är styrelsernas ansvar och en angelägen fråga för samhället. Det är viktigt att fler, och särskilt unga, lär sig mer om både ansvaret och makten i styrelsens arbete. Sparbaksstiftelsen Sjuhärad stödjer gärna StyrelseAkademien Sjuhärad i denna viktiga satsning för studenter vid Högskolan i Borås, förklarar han.

Daniel Yar HamidiVad gör en styrelse?

– De styr en organisation och deras arbete skiljer sig helt från vad ledningen i ett företag eller organisation sysslar med. Det är styrelsen som fattar strategiska beslut, medan ledningen verkställer besluten. Styrelsen svarar för frågan ”Vad ska genomföras?” och ledningen svarar för frågan ”Hur ska det genomföras?”. Styrelsen är den grupp som också har det fulla ansvaret för ett företags ekonomi, att styrande lagar efterleves, d.v.s. de lagar som reglerar hur ett bolag ska drivas, säger Daniel Yar Hamidi.

Hur arbetar man i en styrelse?

– Det är ett kognitivt arbete, det består av diskussioner och att fatta beslut. Kvaliteten i styrelsearbetet hänger på processerna och om bra eller dåliga beslut fattas.

Vad ger den här kursen högskolestudenterna?

– Vi vill ge dem en känsla för styrelsearbete. Vi går igenom lagstiftningen, men vi lär dem också vad de ska titta och fråga efter och inte minst när man som ledamot ska reservera sig mot beslutsförslag som tas upp i en styrelse. Vår förhoppning är att en del av dem en dag hamnar i styrelser i näringslivet. Vi kommer också att tala om processen i styrelsearbetet, däremot inte om bra eller dåligt styrelsearbete, utan om betydelsen att faktiskt vara aktiv, att våga fråga om det man inte förstår, att våga ifrågasätta argumentationen från de andra ledamöterna. Man måste komma ihåg att hur argumentationen än går i styrelserummet så är alla beslut kollektiva. Då är det viktigt att hålla på sin integritet, att ta sitt ansvar och markera när man anser att ett förslag eller beslut är felaktigt och att styra tillbaka till en öppen dialog. Man måste hela tiden tänka på vem man representerar.  Uppdraget är ju inte att behaga VD:n eller storägaren utan att arbeta för bolagets bästa.

 

Om utbildningen

Utbildningen ”Rätt fokus i styrelsearbete” är framtagen av StyrelseAkademien för att höja kvaliteten på styrelsearbete. StyrelseAkademien har också som mål att få in fler kvinnor och yngre ledamöter i styrelsearbetet. Kursen ges vanligtvis till aktörer inom näringslivet.

Utbildningen pågår 1-2 mars 2015 och omfattar 16 timmar. Den ligger utanför de ordinarie studierna på högskolan och studenterna har ansökt utifrån eget intresse för styrelsearbete. I gruppen finns studenter från olika discipliner. Det är första gången kursen hålls på Högskolan i Borås.

För mer information:
Daniel Yar Hamidi, e-post: daniel.yar@hb.se , mobil: 0733-61 32 53

Text: Solveig Klug
Foto: Henrik Bengtsson