Huvudmeny

2015-02-04 16:49

Möt de nya sektionscheferna


Från och med 1 januari 2015 har Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT fått fem sektionschefer. De är redan i full gång med att sätta sin organisation. Här kan du läsa mer om vad de brinner för och vilka utmaningar de står inför.

Claes Lennartsson

Vilka är vi och vart är vi på väg?

Claes Lennartsson vill skapa en tydlig identitet för Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap. Då är det viktigt att inte fastna i gamla hjulspår. Läs mer här.

Lena Tyrén

"Det gäller att lyfta blicken"

Lena Tyrén, sektionschef för Sektionen för förskollärarutbildning, ser en sektion med stor potential där nya samarbeten kommer utveckla medarbetarna, utbildningen och forskningen. Läs mer här.

Margareta Ljungqvist

Vill ta tillvara på de unika utvecklingsmöjligheter som finns

Margareta Ljungqvist, sektionschef för Sektionen för grund- och ämneslärarutbildning, har varit chef i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv. Nu och ser fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare i den nya sektionen. Läs mer här.

Håkan Sundell

Förväntar sig många möjligheter

Framöver kommer Sektionen för informatik fortsätta breda ut sina vingar – det ingår i Håkans Sundells vision. Läs mer här.

Lill Langelotz

Siktet inställt på högskolepedagogisk utveckling

Lill Langelotz ansvarsområde, pedagogiskt arbete, är ett av sju prioriterade områden i högskolans verksamhetsplan. – Det är tid nu och detta uppdrag ska vi förvalta väl, säger hon. Läs mer här.