Huvudmeny

2015-02-10 11:26

Möt A2:s sektionschefer


Nu har Akademin för vård, arbetsliv och välfärd fått fyra sektionschefer. Här kan du läsa mer om vad de brinner för och vilka utmaningar de står inför.

Gunilla CarlssonGunilla Carlsson ska arbeta för mer forskning

Gunilla Carlsson är en lyssnande chef som låter sitt ledarskap vila i akademins värdegrund. Hon vill öka forskningen i utbildningen och ser forskarrättigheter som ett måste för att A2 ska bli en komplett akademi. Läs hela artikeln.Ingela Rydström Ingela Rydström vill se en kreativ arbetsmiljö

Sektionen för vårdutbildning 2 har fått en chef som brinner för att sjuksköterskor och barnmorskor ska få ett vårdande handlag och förhållningssätt. Hon tror att en väg dit kan vara ett Kliniskt Tränings Center. Läs hela artikeln.
Angela Bång

Angela Bång verkar för rätt kompetens

En forskande chef som verkar för att medarbetarna ska vara up to date. Framför sig ser hon en sektion som kommer att blomstra. Läs hela artikeln.Paivi Riestola

Päivi Riestola arbetar utifrån ett helhetstänk

Hon är experten på chefer, som själv blev chef. Hon brinner för samverkan och ser verksamheten inom sin sektion som gränsöverskridande och som en möjlighet till att bygga upp någonting nytt. Läs hela artikeln.