Huvudmeny

2015-02-04 07:00

Nu finns handboken för varumärket Högskolan i Borås


I samband med att rektor pratar om högskolans varumärkesarbete under onsdagens Gränsöverskridande EftermiddagsMöte (GEM) får alla anställda varumärkeshandboken i sina postfack. Kommunikationschef Annie Andréasson berättar varför:

Annie Andreasson– Varumärkesboken är en handbok i den bild vi vill ge av Högskolan i Borås till vår omvärld. Helt enkelt det människor ska känna och tänka när de hör orden "Högskolan i Borås". Handboken är utarbetad efter ett omfattande arbete i samarbete med vår reklambyrå Mecka. Underlaget har gjorts av en utvald arbetsgrupp och arbetet har letts av vår reklambyrå. Innan vi startade arbetet gjordes ett antal intervjuer och undersökningar. Högskolans varumärkesstrateg, Daniel Hjelmgren har därefter presenterat ett utkast på innehållet för olika grupper på högskolan och tagit in deras synpunkter. Varumärkeshandboken är en del i en större varumärkesplattform där vi har bestämt hur vi talar om högskolan till olika målgrupper.

Kan du ge några konkreta exempel på vad man kan läsa om i boken?

– I handboken hittar du den riktning ledningen pekat ut för högskolan, vår vision, liksom vad vi menar med "Vetenskap för profession". Här finns också de kärnvärden som är pådrivande i vår marknadsföring och vårt PR-arbete. Vi har valt tre kärnvärdeord: välkomnande, gränsöverskridande och utmanande. Jag vill dock poängtera att varumärkesarbetet kärnvärdeord inte ska blandas ihop med värdegrundsarbetets. Varumärkets kärnvärdeord är framtagna tillsammans med högskolans ledning och pekar ut den riktning som Högskolan i Borås vill ta och visa omvärlden. Värdegrundsarbetets värdeord arbetas fram underifrån, från oss medarbetare, och handlar om hur vi ska vara mot varandra och sådant som är grundläggande för en statlig myndighet.

Varför är det viktigt att alla anställda tar del av handboken?

– Meningen är att varumärkeshandboken ska ge en mer enad syn och tydlig bild, att du som medarbetare känner till vart vi är på väg och hur vi kommunicerar. Det spelar ingen roll vad ledningen vill eller vad vi på Kommunikation säger om inte organisationen tycker samma sak. Varumärket skapar vi tillsammans. Vi är alla som arbetar på högskolan en del av varumärket, vare sig vi vill eller inte. Jag tror att när du vet om vad högskolan vill berätta för omvärlden så blir du också själv mer engagerad.

Hur ska man använda boken i sitt jobb?

– Jag skulle bli väldigt glad om alla har varumärkeshandboken på sitt skrivbord och använder sig av den i sin vardag, när man ska göra val i arbetet. Det finns längst bak i boken ett antal frågeställningar som man kan antingen ställa till sig själv eller använda i en workshop på sin avdelning/sektion. Exempelvis ”vad betyder ordet gränsöverskridande för mig?” Själv tycker jag att det är härligt att gå till jobbet och varje dag anta nya utmaningar. Därför tycker jag att kärnvärdeordet "utmaning" är så bra. Välkomnande är nog det som är lättast att ta till sig och också det ord som många studenter upplever att de känner av i atmosfären här på högskolan – att vi är en välkomnande högskola som bjuder in till kontakt och där studentens lärande sätts i centrum.

Text: Ida Borenstein och Annie Andreasson
Foto: Henrik Bengtsson