Huvudmeny

2015-02-18 10:08

Ny kommunikatör på FoU Sjuhärad Välfärd


Pia Mattzon är ny kommunikatör på FoU Sjuhärad Välfärd från 17 februari. Bland arbetsuppgifterna finns nyhetsbrev, webb och trycksaker.

Pia Mattzon, ny kommunikatör på FoU Sjuhärad VälfärdKommunikatörsuppgifterna på FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) omfattar bland annat enhetens nyhetsbrev två gånger per termin, nyheter och informationstexter på webbplatsen samt att producera trycksaker som inbjudningar, rapporter och broschyrer.

Pia Mattzon har tidigare vikarierat på FoUS under hösten 2013 samt har varit anställd på Högskolan i Borås, både på dåvarande Institutionen för vårdvetenskap (VHB) och dåvarande informationsavdelningen. Närmast kommer hon från frilansuppdrag i egen firma.

Pia tjänstgör 40 % och finns på plats två dagar per vecka. Hon efterträder kommunikatör Anna Nilsson, som gått vidare till annat jobb.

Pia Mattzon
pia.mattzon@hb.se
Tel. 033-435 47 90