Huvudmeny

2015-02-05 08:00

Ny printer underlättar produktion av smarta textilier


Ett nytt, unikt printingsystem skapar möjligheter till lägre kostnader och mindre miljöpåverkan från färg och beredningsprocesser och produktionen av smarta textilier.

Ny printer

– Printern är unik och kommer att finnas i labbet på Textilhögskolan under våren. Den bidrar till forskning och utbildning, den är kostnadseffektiv och går i linje med högskolans hållbarhetsarbete, säger Vincent Nierstrasz, professor inom textil materialteknologi vid Textilhögskolan vid Högskolan i Borås.

Vincent NierstraszPrintern är baserad på digital inkjet-teknologi, vilket passar till utveckling och produktion av funktionella och smarta textilier. Den har ett bältdrivet system vilket innebär att textilen ligger på ett band som går förbi printerhuvudet. På det viset kan printern printa direkt på textilen och i flera lager, i industriell hastighet, utan att kräva stora partier.

– Systemet möjliggör en precis konstruktion av komplexa mönster eller strukturer i olika lager, säger han.

Bro mellan design och teknologi

Det går också att printa beläggningar som exempelvis är vattenavvisande. Printern har tre olika printhuvuden och ett system för UV-härdning.

Vincent Nierstrasz hoppas att den nya utrustningen ska skapa effektiva broar mellan design och teknologi vilket i sin tur stimulerar innovation. Printern bidrar också till att Textilhögskolan kan anta den svenska textilindustrins utmaningar med allt högre krav på nya funktionaliseringsprocesser och nya produktionsstrategier där produktionen är flexibel och konsumerar mindre vatten, kemikalier och energi än tidigare.

– Den är i labbskala, det innebär att den får plats på ett skrivbord och inte behöver någon särskild infrastruktur.

Printern finansieras av Stiftelsen Svensk Textilforskning som har beviljat 1000 000 kronor för detta ändamål, med kravet att systemet också ska kunna hyras av företag.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Vincent Nierstrasz
Porträtt: Ulf Nilsson