Huvudmeny

2015-02-10 08:51

Nytt för A1:s verksamhetsstöd


Sedan årsskiftet har det stuvats om lite för A1:s verksamhetsstöd.

Ekonom

Sedan den 12 januari är Maria Otterdahl tjänstledig och ersatt av Lars Björkman. Han har tagit över delar av hennes arbetsuppgifter samt delar av uppgifter från Jessica Pulli, som numer arbetar på HR-avdelningen. Lars Björkman stöttar i ekonomifrågor mot Sektionen för textil materialteknik och Sektionen för design samt för verkstäderna och Smart Textiles. Det kan handla om fakturafrågor eller ekonomifrågor kopplade till forskningsprojekt. Tillsammans med akademins två andra ekonomer Louise Holmgren (Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, Sektionen för industriell ekonomi, maskin, el, matematik och fysik) och Anna-Karin Skiöld (Sektionen för företagsekonom och textilt management) stödjer Lars Björkman akademin i arbetet kring budget, prognos och bokslut. Reseräkningar och frågor om Primula hanteras sedan årsskiftet av HR-avdelningen.  Lars Björkman finns i rum U407.

Forskningshandläggare

Anette Trennedal är sedan 1 februari forskningshandläggare för forskarutbildningarna i design, textilt management och textil materialteknik. Hennes arbetsuppgifter handlar om att hantera det administrativa kring doktoranderna från antagning till examen, d.v.s. stötta professorer och forskningsledare samt arbeta med rutiner för forskarutbildningarna.  Anette Trennedal har tidigare varit handläggare för utbildnings- och forskningsutskotten - ett arbete som hon nu kommer att behöva lämna över innan hon helt kan gå in i det nya arbetet som forskningshandläggare. Vem som ska ta över är inte ännu helt klart. Annette Trennedal finns i rum U411.

Utbildningsadministratör

Petri Granroth, som tidigare arbetat med Ladok och Kurs-info, är nu utbildningsadministratör. Från och med v. 8 (16/2) kommer han tillsammans med Lolo Lebedinski dela på ansvarsområdena som rör grundutbildning. Petri Granroth kommer att ha huvudansvansvar för Sektionen  industriell ekonomi, maskin, el, matematik och fysik. Lola Lebedinski kommer att ha huvudansvar för Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad samt uppdragsutbildningen Bättre- kurserna. Mer detaljerad information om Lolo och Petris ansvarsområden kommer att skickas ut till samtliga berörda medarbetare under vecka 7. Därefter kommer även berörda studenter att informeras Petri Granroth finns i rum D804.

Eventkoordinator

Kommunikation har från och med februari en helt ny tjänst som eventkoordinator som tillkommit i och med kartläggningen av vilket stöd som efterfrågades från verksamheten.  Anneli Bentzlin, som tidigare arbetat med internationella frågor och besöksverksamhet på Textilhögskolan, fick jobbet och hon lämnar successivt sina arbetsuppgifter på Akademistöd och börjar parallellt med att se över alla högskolans event. Anneli Bentzlin blir från och med nu den person som hjälper till med att koordinera ett event - det gäller både interna och externa. Eventkoordinatorn blir den sammanhållande länken som ska se till att vi får en helhet för högskolans arrangemang. Eftersom ingen annan har haft en sådan här tjänst tidigare kommer hon att bygga upp event-arbetet och rutiner för våra arrangemang. Anneli kommer att se till att vi får paketlösningar för ex. akademiska högtider, avslutningar, disputationer, men också vara med att se till om ni tar in en konferens att vi kan förmedla stöd från de upphandlade event-byråerna som finns. Anneli Bentzlin fortsätter att sitta i rum U405 tillsvidare.