Huvudmeny

2015-02-05 13:31

Nyhetsbrev nr 1:2015


Nu finns årets första nyhetsbrev tillgängligt att läsa och ladda ner.

Bild på Nyhetsbrev nr 1, 2015I det här numret berättar vi mer om det projekt som pågår för ökad livskvalitet bland äldre med inkontinens och Lina Lundborg, ny samordnare för behovsområdena Barn och unga samt Familjer i utsatta livssituationer, presenteras.

Läs också om utvärderingsuppdraget för SKL där den nationella satsningen på att utveckla en evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet utvärderas och om Planerings- och utvärderingsverkstaden för projekt inom sociala investeringar i Borås Stad. Vi berättar också om arbetet som pågår i det skol- och socialtjänstbaserade integrationsarbetet, Hela skolan, där datainsamlingen nu är klar.

Kalendariet är fyllt med intressanta seminarier att anmäla sig till under våren och vi påminner om att det är dags att söka FoU-stöd för verksamhetsutveckling och samverkan inom Sjuhäradsområdet.

Läs och ladda ner nyhetsbrevet: www.fous.se/nyhetsbrev