Huvudmeny
Marcus Holhammar

2015-02-25 16:52

”SIIR kan få en nyckelroll inom svensk handel ”


Marcus Holhammar är regionchef för Västsvenska Handelskammaren och en av strategigruppsmedlemmarna i SIIR. Han har suttit med sedan starten 2012 och är nöjd med SIIRs utveckling. Nu vill han lyfta konceptet till nästa steg.

Berätta om din bakgrund

– Jag har arbetat på Västsvenska Handelskammaren i tio år, först som affärsutvecklare och därefter som regionschef. Tidigare satt jag i institutionsstyrelsen för Institutionen Handels- och IT-högskolan vid Högskolan i Borås. Jag var dock inblandad i högskolans verksamhet tidigare än så, eftersom jag anser att Högskolan i Borås är en viktig aktör i Västsverige.

Varför engagerar du dig i SIIRs verksamhet?

– Eftersom jag har varit med sedan starten har det varit väldigt roligt att få följa utvecklingen. Malin Sundström (förståndare för SIIR och forskare. reds.anm) är så entreprenöriell och får saker att hända så det har varit fart hela tiden. Det är viktigt att riva upp mycket damm i början. Jag tycker också att det är en intressant blandning i strategigruppen med en hög nivå och bra kompetens. Vi har många spännande strategiska diskussioner samtidigt som det är välstyrt och ett bra upplägg. Dessutom är SIIR helt rätt i en stad där handel är ett profilområde. Borås anses vara e-handelshuvudstaden i Sverige och har ett starkt historiskt arv.

Vilket är nästa steg för SIIRs verksamhet enligt dig?

– Nu behöver vi lyfta hela konceptet till nästa nivå och försöka hitta vilka spår SIIR ska ta.  Vi behöver också jobba med varumärket för att kunna möta omvärlden på ett professionellt sätt och säkra den långsiktiga överlevnaden finansiellt. Det är viktigt att Högskolan i Borås fortsätter att värdera SIIR högt. Jag ser också stora möjligheter med Handelslabbet. Det blir konkret med en fysisk plats där framtidstekniken triggar sinnet.

Hur kan SIIR bidra till att utveckla näringslivet i vår region och nationellt?

– Handel är en traditionell bransch utan en särskild akademisk höjd. Här ser jag att SIIR kan bli nyckelaktör och få en tydlig roll. Svensk handel är positiv till att få in forskning för att utveckla handelsområdet.

Text: Therese Rosenblad
Foto: Västsvenska Handelskammaren