Huvudmeny

2015-02-06 09:19

Science Park Borås börjar ta form


Under tisdagseftermiddagen 2 februari bjöd Högskolan i Borås in företrädare för politik, förvaltning och näringsliv i regionen för att diskutera planerna för en Science Park Borås. – Mottagandet har varit väldigt positivt och jag tycker att vi alla är överens om att vi ska ha en science park i Borås, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.

Erik BreskyDet var första gången alla inblandade aktörer samlades på ett och samma ställe. Syftet med mötet var att komma framåt med planerna och diskutera det förslag som finns på hur en Science Park Borås ska byggas upp, och vad den ska bestå av.

De tre förutsättningar som generellt ingår i en science park finns redan på plats i Textile Fashion Center i Borås: en inkubator, ett företagshotell och en projektarena.

– Som jag ser det finns det två delar i en science park, dels en infrastruktur som vi till stor del redan har på plats. Den andra delen handlar profilering och om att vi ska hitta fram till ”Boråsmodellen”, vad det är som är unikt för just vår science park, säger Erik Bresky, utvecklingsledare för Science Park Borås.

Vill skapa något unikt

Idéskissen är i nuläget att Science Park Borås basers på tre fokusområden: textil, hållbart samhällsbyggande och välfärd. Fokusområdena baseras på den forskning och utveckling som bedrivs inom SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Högskolan i Borås.

Under mötet på tisdagseftermiddagen var det tydligt att alla parter har en samsyn kring utvecklandet av en science park, men många pusselbitar behöver falla på plats.

– Vi är överens om att vi vill något mer här i Borås-regionen, vi vill skapa något unikt utifrån de styrkor vi har och som jag ser det har vi alla förutsättningar för att göra just det, säger Erik Bresky.

Fakta Science Park Borås
Science Park Borås är ett samverkansprojekt med flera aktörer som Borås Stad, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och högskolan. Den är tänkt att bli ett paraply för innovation där entreprenörer, företag, forskare och samhälle kan mötas och där forskningen från institut och högskola kommer till nytta.

Positivt för hela regionen

Science parks finns på flera orter i landet och skapar tydliga synergier mellan lärosäte, näringsliv och kommun.

– En science park i Borås är bra för hela regionen, det kan locka hit fler företag och leda till ökad sysselsättning. För högskolans del är detta initiativ bra för vår utbildning och för våra studenter, det stärker vår forskning och kommer att vara ett led på vägen mot att bli det tredje universitetet i Västsverige, avslutar rektor Björn Brorström.

Nu fortsätter utvecklingsarbetet med Science Park Borås och man siktar på ett nytt möte om en dryg månad.

Läs mer

Läs rektor Björn Brorströms blogg om mötet och om visionerna för Science Park Borås. (extern länk)

Text: Ida Borenstein och Lina Färm
Foto: Peter Andersson