Huvudmeny

2015-02-18 13:35

Stöd till femårigt samarbete på forskarnivå


Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap har ett nytt samarbete på gång med Makerere University, Uganda. Veronica Trépagny, internationell koordinator, berättar mer.

Vi kan räkna med att Bibliotekshögskolan får många besök från East African School of Library and Information Science (EASLIS) vid Makerere University, Uganda, de kommande åren. Och att vi själva är både där och online med våra ugandiska kollegor. Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap har nyligen fått ansökan beviljad för ett samarbete som startar i juli 2015 och som syftar till kapacitetsuppbyggande och stärkande av såväl forskning som forskarutbildning vid EASLIS. Till skillnad från det samarbete vi har med University of Rwanda, där vi samarbetar med universitetsbiblioteket, kommer vi att i Uganda gå samman med en akademisk partner och tillsammans genomföra forskningsaktiviteter. 

Veronica Trépagny

Viktigt ämne

Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap ses i detta sammanhang som ytterst viktigt då Uganda och flera andra afrikanska länder befinner sig i en stor förändringsprocess med målet att bli kunskapssamhällen. Därför kommer forskare och doktorander i Uganda, men också i Sverige, kunna arbeta kring ett de av fem forskningsteman som identifierats. Kopplat till dessa teman kommer doktorander att antas till EASLIS och handledning av dessa ges gemensamt av EASLIS och Högskolan i Borås. Gemensam forskning och publicering ska också genomföras. I samarbetet kommer dessutom forskarutbildningen på EASLIS att, i samarbete med Högskolan i Borås, fördjupas och de ugandiska handledarna och lärarna ska stärkas i sina handledande och pedagogiska roller.

Sju miljoner

Sedan tidigare har institutionen blivit beviljad ett Linnaeus-Palmesamarbete med EASLIS, vilket kommer att beröra studenter och utbildningar på grundnivå. Med detta nya projekt som på fem år även innebär cirka sju miljoner kronor för Högskolan i Borås, kommer samarbetena med EASLIS potentiellt att beröra alla utbildningsnivåer samt forskning och det är vår förhoppning och förvissning att detta inte bara gynnar biblioteks- och informationsvetenskap, utan även andra delar av Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.

Kontakt.
Veronica Trépagny, veronica.trepagny@hb.se
Jan Nolin, jan.nolin@hb.se

Fakta om Makerere University:
Makerere University är Ugandas största universitet och grundades redan 1922.  East African School of Library and Information Science, EASLIS, grundades på Makerere 1963 och är en av de största utbildarna I biblioteks- och informationsvetenskap I östra Afrika. Här finns undervisning på allt från diploma- till doktorsnivå.

Text: Veronica Trépagny