Huvudmeny

2015-02-23 17:17

Utvärderingsmonstret under lupp


Kvalitetsmätning inom offentlig sektor föreläste docent Lena Lindgren om vid ett seminarium på FoU Sjuhärad Välfärd. Med avstamp i sin bok ”Nya utvärderingsmonstret” beskriver hon hur olika former av granskning tar allt mer resurser i anspråk, och att det även kan ha negativa effekter utöver de givet positiva.

Utvärderingar, uppföljningar, revision och tillsyn – det är några av de olika typerna av granskning som används inom offentlig verksamhet. Det finns dessutom en rad organisationer och myndigheter som har till uppgift att granska det offentliga, bland andra Skolinspektionen och Inspektionen för vård och omsorg.

Detta sökande efter att garantera god kvalitet är givetvis positivt, men kan också ha negativa effekter, menar Lena Lindgren. Utifrån forskningslitteratur och studier av kvalitetsmätning inom skola och socialtjänst tog hon upp några exempel:

  • Det finns risk att arbetet styrs mot att försöka uppnå de mätbara målen, som dock kanske inte alltid är de mest centrala för verksamhetens kvalitet.
  • Verksamheter kan sträva efter att göra sig granskningsbara och inrikta arbetet på sådant som är lätt att granska och utvärdera.
  • Rankning, som är populärt inom kvalitetsmätningen, kan leda till att verksamheter nöjer sig med att vara medelmåttiga.

Nya utvärderingsmonstretLena Lindgren menar också att samtidigt som kvalitetsmätning och granskning ökar, finns en tilltagande skepticism mot ”allt detta mätande och dokumenterande”. Kanske har det glupska ”utvärderingsmonstret” börjat tröttna – eller verksamheterna tröttnat på ”monstret”?

Lena Lindgren är docent i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. Hennes bok ”Nya utvärderingsmonstret” utkom år 2014 på Studentlitteratur.

Text: Per-Åke Karlsson och Pia Mattzon