Huvudmeny

2015-02-10 08:13

Verkar för rätt kompetens


En forskande chef som verkar för att medarbetarna ska vara "up to date". Framför sig ser hon en sektion som kommer att blomstra.

Angela Bång

Angela Bång är chef för Sektionen för vårdutbildning 3. Hennes förslag på namn är Sektionen för akut och prehospital vård. Men namnet är inte bestämt. Precis som hennes namnförslag säger så är det akututbildningarna som ryms inom sektionen. Dessutom det nya masterprogrammet som kör igång i höst.

– Jag har tänkt jättemycket på mitt uppdrag. Min vision är att sektionen ska blomstra – att vi ska ha ett bra söktryck, hög kvalitet på utbildning och forskning och att vi som arbetar här ska kunna känna oss så nöjda som det bara går, säger hon.

Vägen dit tror hon är struktur och strategier. Och att när problem dyker upp, analysera dem för att ta reda på hur man kan lösa dem på bästa sätt.

– Jag vet att lärarna har fokus på studenterna, så min roll blir att skapa förutsättningar för att utbildningen ska vara av så hög kvalitet som möjligt. Det finns alltid massor av saker att göra, säger hon. 

Hennes forskning kommer till nytta i utbildningen

Fakta om Angela Bång
Chef för Sektionen för vårdutbildning 3
Ålder: 50 år
Bor: I Mölnlycke i Stor-Göteborg
Familj: Make Marcus, son 24 år, dotter 7 år
Fritid: Bakning, matlagning, löpning, styrketräning, tennis och yoga, trädgård
Gillar: Att dansa med dottern, resa med sonen och prata med maken
Har: Många idéer
Läser: Det händer när du vilar av Tomas Sjödin (rekommenderas särskilt till universitetsanställda)
Är bra på: Att se negativa saker positivt
Vill göra: Pilgrimsvandra till Santiago de Compostela
Vill inte: Sitta still
Vågar: Ta ansvar
Drömmer om: Spela bättre gitarr
Stolt över: Min poetiska sida

Som färdig sjuksköterska började Angela Bång arbeta vid hjärtintensiven vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU). Där blev hon så småningom doktorand och undersökte larmcentralens förmåga att över telefon bedöma om patienter fått hjärtinfarkt. Därefter arbetade hon som utvecklingsansvarig sjuksköterska för ambulanssjukvården vid SU. Sedan blev hon lärare vid Högskolan i Borås, och förra året tog hon över som studierektor.

– Jag har fortfarande 30 procent forskningstid som docent. Jag har två huvudsakliga forskningsområden som jag intresserar mig för. Det ena är lärandet inom ambulanssjukvård. Det andra är tidig upptäckt av sepsis, säger hon.

Hon har i sina studier upptäckt att handledaren är väldigt viktig för studenten i en oförutsägbar miljö. Något hon kommer att ta fasta på arbetet med en utvecklingsavdelning inom ambulans, där även handledarna kan vara delaktiga.

Brinner för kliniska lektorat

Uppdraget som sektionschef är omfattande. Det innebär personalansvar, att ha ett övergripande kvalitetsansvar för utbildningarna och forskningen.

– Det är fortfarande professorerna som har det akademiska ansvaret. Men på det här sättet kan det bli tydligare vad som förväntas av forskarna, säger Angela Bång.

Hon ser det också som en utmaning att tänka framåt så att det även finns yngre människor vid sektionen som kan driva utbildningarna i framtiden. Hon ser också ett stort behov av kliniska lektorat – där lektorer anställda av högskolan även arbetar en viss procent ute i vårdverksamheter.

– Inom vården är man snabbt ouppdaterad om man inte arbetar i verksamheten. Du kan grunden men behöver bli påmind och inte tappa detaljerna. För då tappar man trovärdighet. Jag har minst sju lärare som är intresserade och jag jobbar med att få in det i verksamhetsplanen.

Det är inte bara till nytta för högskolan. Vårdverksamheterna får på det viset tillgång till personer som sitter på mycket forskningsresultat och även en vana av att ta reda på kunskapsläget.

– Det tror jag att en klinik har glädje av, säger Angela Bång.

Sektionen arbetar också med projektet att bygga upp ett nytt kliniskt träningscenter (KTC). Hon förklarar att det handlar om att skaffa utrustning och se över lokalerna så att de stämmer med behoven.

– Målet är att kunna stödja alla lärare i kliniska träningsformer och examinationer, säger Angela Bång.

Text: Anna Kjellsson
Foto: Lena Fredriksson