Huvudmeny
Margareta Ljungqvist

2015-01-30 16:41

Vill ta tillvara på de unika utvecklingsmöjligheter som finns


Sedan den 1 januari är Margareta Ljungqvist sektionschef för Sektionen för grund- och ämneslärarutbildning. Hon har varit chef i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv, och ser fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare i den nya sektionen.

– Det är viktigt att trivas och ha roligt på jobbet och jag hoppas att jag ska kunna stimulera och engagera mina medarbetare – det är det jag brinner för, säger Margareta Ljungqvist.

Hon började som chef inom förskolan på 70-talet och har sedan dess haft ett antal chefspositioner i offentlig sektor. För två år sedan bytte hon Myndigheten för yrkeshögskolan i Hässleholm mot Högskolan i Borås. Här har hon bland annat arbetat som studierektor för grundlärarutbildningarna och varit biträdande prefekt för samverkan och uppdrag inom ramen för Regionalt utvecklingsCentrum (RuC). När möjligheten att arbeta som sektionschef dök upp tvekade hon inte.

Lärare med hög kvalitet
– I grund- och ämneslärarutbildningarna är vår uppgift är att utbilda lärare som ska arbeta i det obligatoriska skolsystemet. Det är ett stort ansvar och jag går in i det här med lust och engagemang.

Margareta Ljungqvist
Ålder: 61 år
Bor: Mölndal
Familj: Ja, man och två vuxna barn
Fritid: Kultur och friskvård
Läser: har alltid någon bok på gång
Är bra på: Lite av varje
Vill göra: Gott för andra och mig själv, bidra till en positiv utveckling
Vill inte: Skada någon eller något

Margareta Ljungqvist har många visioner för sektionen hon kommer att leda, men poängterar att det är ett kollektivt arbete som tar sin tid. Hon ser det nya landskapet som målats upp i och med omorganisationen som en möjlighet att hitta nya samverkansformer.  

– Om man ser till hela akademin så hoppas jag att vi kan ta tillvara på de unika utvecklingsmöjligheter som finns. Det är en stor tillgång att Bibliotekshögskolan och lärarutbildningarna ingår i samma akademi – något liknande finns ingen annanstans i landet.

Utveckling leder till engagemang
Som sektionschef är Margareta Ljungqvists roll att ha verksamhets-, personal- och ekonomiansvar och att se till både helheten och delarna. Hon har en klar bild av hur hon vill vara som chef. Engagemang, tydlighet och utveckling är något hon återkommer till under samtalets gång.   

– Utveckling pågår ständigt och det måste man förhålla sig till. Jag jobbar med min egen utveckling och lär mig nya saker hela tiden, det hör ihop med att jag tycker att det är viktigt att vara engagerad i den egna verksamheten.

Text och foto: Rebecca Lindholm