Huvudmeny

2015-01-21 11:54

Akademistöds chef Pia Lorentzon slutar


Pia Lorentzon, chef för Akademistöd, slutar på högskolan. Den 6 februari jobbar Pia sin sista dag.

Pia Lorentzon

Pia Lorentzon har arbetat på Högskolan i Borås i ett halvår och kommer tidigare från AstraZeneca där hon arbetat som chef och ledare både inom forskningen och inom en IT-enhet.

– Under det halvår jag varit här har det stått allt klarare för mig att ett sådant här uppdrag som jag har idag, i vilken organisation det än månde vara, inte är vad jag vill ägna mitt resterande liv åt. Jag vill försöka ägna mig åt helt andra saker i helt andra sammanhang och har därför bestämt mig för att avsluta min tjänst på Högskolan i Borås.

– Givetvis har detta inte varit ett enkelt beslut att fatta, men jag tror och hoppas att både min och högskolans framtid kommer att bli positiv.

I avvaktan på en långsiktig lösning säger Karin Cardell, förvaltningschef, följande om läget:

– Jag föreslår att Katarina Ek utses till tillförordnad chef för Akademistöd. Om detta har fackliga representanter inom Verksamhetsstöd informerats och förslag till tillförordnad chef blir föremål för MBL-förhandling den 4/2. Katarina arbetar idag som verksamhetsstödscontroller och har tidigare bl.a. varit avdelningschef för Högskoleservice och stf chef för Gemensamma förvaltningen.

Text: Ida Borenstein
Foto: Henrik Bengtsson