Huvudmeny

2015-01-19 16:49

Unikt koncept för Lärarlyftet i Borås


Högskolan väntar på svar från Skolverket. Kommer vi få ge de sex lärarlyftskurser vi har ansökt om till hösten 2015? Gunilla E Magnusson, ansvarig för Samverkan och uppdrag, tror att chanserna är goda. – Vi har ett upplägg som fungerar väldigt bra och som vi nästintill är ensamma om, säger hon.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att köpa in behörighetsgivande kurser från universitet och högskolor med syftet att höja behörigheten bland verksamma lärare. Högskolan i Borås vill ge kurser inom matematik, engelska och svenska som andra språk.

– Vi har erfarenhet av den här typen av kurser och vet att det blir väldigt stressigt för lärare att studera halvtid medan de arbetar, samtidigt som kvartsfart kan kännas utdraget. Därför lägger vi oss mittemellan och erbjuder intensivkurser om 10 hp per termin, säger Gunilla E Magnusson.

Unikt konceptGunilla E Magnusson
På tre terminer träffas deltagarna fyra gånger under intensivpass torsdag till lördag, för att sedan utföra resten av utbildningen på distans via högskolans lärplattfrom PING PONG och via Adobe Connect Pro.

– Vi har ett upplägg som fungerar väldigt bra och som vi nästintill är ensamma om. Det har gjort att vårt upptagningsområde är större delen av Sverige, säger Gunilla E Magnusson.

Beskedet om hur många av lärarlyftskurserna som köps upp av Skolverket och som sedan kommer igång får Högskolan i Borås reda på i februari respektive april. Gunilla E Magnusson understryker att det finns flera anledningar till att just Borås är rätt för uppdraget.

Värdefullt på flera sätt
– Dels så har vi en bra kompetens inom områdena och dels så är det en del av vårt samhällsuppdrag. Ytterligare en aspekt är att det fungerar som kompetensutveckling för vår egen personal. De kommer i kontakt med fältet och kan få ny input som sedan berikar våra lärarutbildningar.

Offerten är värd 5-8 miljoner, allt beroende på vilka kurser som kommer igång och hur många deltagare dessa genererar.

Text: Rebecca Lindholm