Huvudmeny

2015-01-20 08:24

En samlad PING PONG-administration är framtiden


Ett samlat expertstöd med ökad kunskap och ett större fokus på pedagogiskt stöd och utbilning. Pia Lorentzon, chef för Akademistöd, har en tydlig vision för hur PING PONG-stödet på högskolan ska organiseras.

Pia LorentzonSom ett led i omorganisationen på Högskolan i Borås har stödet i PING PONG setts över. Som det ser ut idag är det administrativ personal ute på akademierna som stöder lärare och annan personal i användandet av PING PONG. I framtiden kommer detta stöd istället att samlas på ett och samma ställe.

– Som det ser ut nu har vi personer ute på akademierna som har PING PONG-stöd som en liten del av sina tjänster samtidigt som den centrala administrationen har varit underbemannad. Vår tanke är nu att renodla arbetet så att de personer som jobbar med PING PONG bara jobbar med PING PONG och på så sätt får vi en ännu bättre organisation med hög kompetens, säger Pia Lorentzon.

Mer resurser till utbildning

Anita Eklöf, som har varit systemförvaltare för PING PONG, kommer framöver att få mer tid till den pedagogiska sidan av PING PONG-stödet. En sida hon inte har tillräckligt med tid till nu.

Varför samlas PING PONG-stödet centralt på högskolan?
- Möjliggör för utökade resurser med expertkompetens
- Möjliggör att alla jobbar på liknande sätt på hela högskolan
- Möjlighet till utökat pedagogiskt stöd och utbildning

– Nu frigör vi resurser så att Anita kan fokusera på utbildning av högskolans personal och pedagogisk utveckling i PING PONG istället för att agera förvaltning och support. På så sätt höjer vi kunskapsnivån på högskolan och det gynnar alla parter.

Systemförvaltare för PING PONG blir istället Carina Waldén* som i och med detta kommer att ingå i det tre personer starka team av expertstöd som nu skapas på högskolan. Allt arbete som tidigare har legat på administratörerna ute på akademierna kommer istället att skötas av denna centrala expertgrupp. 

Hur blir det rent praktiskt för personalen på akademierna som behöver mycket hjälp i PING PONG?

– Rent praktiskt kommer ärenden i första hand, och framförallt nu i början när inte allt på plats till 100 %, att ske via e-post. Telefonsupport kommer senare att finnas och i utvecklingen framöver ser vi också en uppsökande verksamhet som del av stödet. Expertgruppen kommer självklart att samarbeta med utbildningsadministratörerna på akademierna när det behövs kunskaper om de specifika utbildningarna. Det är viktigt att den dialogen fungerar bra. Jag ser framför mig en grupp med riktigt vassa experter som har tid att verkligen hjälpa personalen på akademierna.

De utgör den nya PING PONG-teamet: 
- Carina Waldén, systemförvaltare och administration samt support
- Kristina Orava, administration och support
- En person som ännu inte rekryterats, administration och support

Anita Eklöf står för utbildning och pedagogisk utveckling. Anita kommer att vara anställd under Sektionen för pedagogiskt arbete.

OBS! Tjänsterna MBL-förhandlas den 22 januari

Övergången till det nya arbetssättet kommer att ske gradvis och PING PONG-administratörerna på akademierna kommer att ha kvar sina arbetsuppgifter tillsvidare. Under andra kvartalet av 2015 hoppas Pia Lorentzon att det nya PING PONG-teamet är i full gång.

– Då hoppas jag att vi har alla i teamet på plats, och att alla deras gamla arbetsuppgifter och ansvar är överlämnade till andra så att inget hamnar mellan stolarna. Alla förändringar som görs kommer givetvis kommuniceras efterhand som de görs.

Tidsplan
Så tidigt som möjligt under andra kvartalet av 2015 hoppas Pia Lorentzon att det nya PING PONG-teamet är i full gång.

– Jag är övertygad om att den här förändringen kommer att göra att vi får en ännu bättre organisation kring PING PONG och att vi erbjuder hjälp till självhjälp och en högre kunskapsnivå i och med att mer tid till utbildning och pedagogisk utveckling frigörs, avslutar Pia Lorentzon.

*Samtliga tjänster MBL-föhandlas den 22 januari.

Text: Ida Borenstein
Foto: Henrik Bengtsson